Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2018-2019 Akademik Yılında Yüksek Lisans Öğrencilerini Bekliyor!

KHAS Tezli Psikoloji (Sosyal/Sağlık) Yüksek Lisans Programı

KHAS Psikoloji Bölümü sosyal ve sağlık psikolojisinin kesiştiği bir yüksek lisans programına başvuruları kabul edecektir. Program mezunları, sosyal ve sağlık psikolojisi alt alanlarında kuramsal ve uygulama odaklı alt yapı edinmiş ve aşağıdaki konular çerçevesinde bilimsel araştırma yapabilir olacaklardır. Program, mezun edeceği uzman psikologların akademik kariyere ek olarak sivil toplum kuruluşları, sağlık kurumları ve özel kurumlarda birey ve halk sağlığı koruma ve geliştirme danışmanlığı ve eğitimi gibi çeşitli uygulama hizmetleri verebilmelerini hedefler.

Programın örnek çalışma konuları:
  • Tutum değişimi
  • Davranış değişimi
  • Stres, tütün kullanımı gibi sağlık sorunu yaratıcı duygu durum ve davranışlar
  • Kronik hastalıklarla baş etme
  • Kimlik oluşumu ve sağlık etkileşimi
  • Bireyler arası ilişkiler ve sağlık davranışları

Eğitim dili İngilizcedir.

Mezunlarımız:
Uzman psikologlar olarak tutum değişikliğine yönelik programlarda, sivil toplum kuruluşlarında ve toplumda fiziksel sağlığı koruma ve geliştirme konularında araştırma, danışmanlık, eğitim, müdahale ve uygulama hizmetleri verebileceklerdir.


Sosyal Medya Hesaplarımız

/khaspsy

 

@khaspsy1