Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2018-2019 Akademik Yılında Yüksek Lisans Öğrencilerini Bekliyor!

KHAS Tezli Psikoloji (Sosyal/Sağlık) Yüksek Lisans Programı

KHAS Psikoloji Bölümü sosyal ve sağlık psikolojisinin kesiştiği bir yüksek lisans programına başvuruları kabul edecektir. Program kapsamında dersler sosyal psikoloji ve sağlık psikolojisi kuramları ve bunların uygulamalarına odaklanacaktır. Programın başlıca çalışma konuları:
  • Sağlıklı kalmaya yönelik müdahele programları geliştirme,
  • İnsanların strese, sigara ve alkol kullanımına bağlı olarak nasıl ve neden hastalandıkları ve bunları önlemeye yönelik çalışmalar,
  • Hastalıkla başa çıkma ve hastalığa karşı bireysel ve toplumsal tutumlar,
  • Toplum veya birey düzeyinde insanlar arası ilişkileri geliştirme gibi konuları içerecektir.

Bu program kapsamında adaylar sosyal ve sağlık psikolojisi alt alanlarında bilimsel bilgi edinip bu alt alanlarda tez tamamlayacaklardır.

Eğitim dili İngilizcedir.

Mezunlarımız:
Uzman psikologlar olarak tutum değişikliğine yönelik programlarda, sivil toplum kuruluşlarında ve toplumda fiziksel sağlığı koruma ve geliştirme konularında araştırma, danışmanlık, eğitim, müdahale ve uygulama hizmetleri verebileceklerdir.


Sosyal Medya Hesaplarımız

/khaspsy

 

@khaspsy1