Zorunlu Dersler

IR 612 Uluslararası İlişkiler Kuramının Güncel Tartışmaları (3 Kredi)

IR 613 Karşılaştırmalı Bölgesel Çalışmalar (3 Kredi)

IR 614 Stratejik Düşüncenin Evrimi (3 Kredi)

SBE 600 Seminer (Kredisiz)

SBE 690 Tez (Kredisiz)

Seçmeli Dersler

IR 611 Karşılaştırmalı Politika Çalışmaları (3 Kredi)

IR 615 Türk Dış Politikasında İleri Düzeyde Okumalar (3 Kredi)

IR 616 Uluslararası İlişkiler Okumaları (3 Kredi)

IR 625 Avrupa Bütünleşmesi Çalışmaları (3 Kredi)

IR 642 AB'nin Komşuluk Politikası (3 Kredi)

IR 644 Küreselleşme Çalışmaları (3 Kredi)

IR 645 Enerji Politikaları (3 Kredi)

IR 646 Avrasya'nın Jeopolitiği (3 Kredi)

IR 647 Amerikan Dış Politikasında Konular (3 Kredi)

IR 648 Ortadoğu Politikaları Üzerine İleri Düzeyde Okumalar (3 Kredi)

Toplam 24 Kredi