Zorunlu Dersler

EC 621 İleri Mikroekonomi (3 Kredi)

EC 622 İleri Makroekonomi (3 Kredi)

SBE 600 Seminer (Kredisiz)

SBE 690 Tez (Kredisiz)

Seçmeli Dersler

EC 611 Küreselleşme ve Finansal Piyasalar (3 Kredi)

EC 625 Büyüme Ekonomisi (3 Kredi)

EC 626 Uluslararası Ekonomi (3 Kredi)

EC 627 Büyüme Politikası Uygulamaları (3 Kredi)

EC 628 Uygulamalı Ekonometri (3 Kredi)

EC 634 Oyun Teorisi (3 Kredi)

EC 641 Kamu Maliyesi (3 Kredi)

Toplam 24 Kredi