Zorunlu Dersler

FB 612 Finans Ekonomisi (3 kredi)

FB 613 Finansal Piyasalar ve Kurumlar (3 kredi)

FB 614 Bankacılık Teorisi ve Politikası (3 kredi)

EC 622 İleri Makroekonomi (3 kredi)

SBE 600 Seminer (Kredisiz)

SBE 690 Tez (Kredisiz)                                            

Seçmeli Dersler

FB 615 Ekonometri ve Ekonomik Modelleme (3 kredi)

FB 616 Uluslararası Finansal Sistem (3 kredi)

FB 634 Uygulamalı Ekonometri (3 kredi)

FB 636 Kamu Maliyesi (3 kredi)

FB 609 İşletme Ekonomisi (3 kredi)

FB 617 Olasılık ve İstatistik (3 kredi)

Toplam 24 Kredi