Program Direktörü Prof. Dr. Nurhan Davutyan

Programımız finans alanında – sektör içinde veya üniversitede- kariyer yapmak isteyen profesyonellere yöneliktir. Zamanın değeri göz önüne alınarak müfredat dersleri uzmanlık alanında maksimum fayda sağlamak üzere seçilmişlerdir. İlgilenen öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde verilen ekonomi, hukuk, işletme, psikoloji gibi bağlantılı disiplinlerden seçmeli ders alabilir.

Eğitim dili İngilizce’dir.

Ders gün ve saatleri, çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

İletişim Prof. Dr. Nurhan Davutyan

Neden KHAS Finans Bankacılık Doktora Programı?

Programımızda alandaki global ve yurtiçi gelişmeleri yakından izleyen, konusuna hakim uzmanlar ders vermektedir. Ayrıca fakültemiz ekonomi ve finans konularında paneller, seminerler, konferanlar düzenleyerek öğrencilerimizin teorik kazanımlarını gerçek dünyaya yönelik faaliyetlerle desteklemektedir. Kütüphanemiz ve elektronik kitap/dergi tabanlarımız  zengindir ve devamlı olarak geliştirilmektedir.

Öğrencilerimiz finansal ekonomi, finansal piyasalar ve kurumlar, bankacılık teorisi ve uygulamaları,  uluslararası finansal sistem, işletme ekonomisi gibi finans konusunda olmazsa olmaz olan alanlarda uzmanlaşmaktadırlar. Kendini geliştirmek isteyenler için kantitatif branşlarda seçmeli dersler mevcuttur. Ders materyallerimiz İngilizce olduğundan öğrencilerimiz dünya standartlarında eğitim almaktadırlar. Böylece globalleşen iş hayatında rekabet etmeleri kolaylaşmaktadır. Mezunlarımız İş Bankası, Citybank,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi gibi çok değişik kurumlarda başarıyla görev yapmaktadırlar.