Program Direktörü Prof. Dr. Ömer L. Gebizlioğlu

Finans ve Bankacılık Doktora Programı finans alanında – sektör içinde veya üniversitede- kariyer yapmak isteyen profesyonellere yöneliktir. Zamanın değeri göz önüne alınarak ders planında yer alan dersler uzmanlık alanında en çok faydayı sağlamak üzere seçilmiştir. İlgilenen öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde verilen ekonomi, hukuk, işletme ve benzeri gibi bağlantılı disiplinlerden seçmeli dersler alabilir.

Eğitim dili İngilizce’dir.

Ders gün ve saatleri, çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

İletişim Prof. Dr. Ömer L. Gebizlioğlu (omer.gebizlioglu@khas.edu.tr )

Neden Kadir Has Üniversitesi Finans Bankacılık Doktora Programı?

Programımızda alandaki küresel ve yurtiçi gelişmeleri yakından izleyen, konusunda uzman kişiler ders vermektedir. Ayrıca Fakültemiz ve Bölümüz finans ve ekonomi konularında paneller, seminerler, konferanslar düzenleyerek öğrencilerimizin teorik kazanımlarını gerçek dünyaya yönelik faaliyetlerle desteklemektedir. Kütüphanemiz ve elektronik kitap / dergi / doküman / veri tabanlarımız zengindir ve devamlı olarak geliştirilmektedir.

Öğrencilerimiz finansal ekonomi, finansal piyasalar ve kurumlar, finansal yönetim, veri analizi ve finansal kararlar, finansal modelleme, bankacılık teorisi ve uygulamaları, uluslararası finansal sistem, işletme ekonomisi gibi finans konusunda olmazsa olmaz olan alanlarda uzmanlaşmaktadırlar. Kendini geliştirmek isteyenler için sayısal çözümleme ve modelleme alanında seçmeli dersler mevcuttur. Ders materyallerimiz İngilizce olduğundan öğrencilerimiz dünya standartlarında eğitim almaktadırlar. Böylece küreselleşen iş hayatında rekabetçi konumlarda yer almaları kolaylaşmaktadır. Mezunlarımız bankalar, finansal yatırım ve danışmanlık şirketleri, kamu kuruluşları, şirketler ve üniversiteler gibi çok değişik kurumlarda önemli konumlarda başarıyla görev yapmaktadır.