Doç.Dr.Demet Akten Akdoğan (Enstitü Müdürü)
Yard.Doç.Dr. Gökhan Kirkil (Müdür Yrd.)
Yard.Doç.Dr. Esra Ağca Aktunç (Müdür Yrd.)

Enstitü Yönetim Kurulu

Doç.Dr.Demet Akten Akdoğan (Enstitü Müdürü)
Yard.Doç.Dr. Gökhan Kirkil (Müdür Yrd.)
Yard.Doç.Dr. Esra Ağca Aktunç (Müdür Yrd.)
Prof.Dr. Hasan Dağ (Yönetim Bilişim Sistemleri ABD)
Yard. Doç.Dr. Hatice Bahar Şahin (Biyoinformatik ve Genetik ABD)
Yard.Doç.Dr. Bahar Delibaş (Bilgisayar Mühendisliği ABD)