Fen Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Tanıtım Kitapçığı

Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne Hoşgeldiniz,

Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü olarak ana hedefimiz; öğrencilerimizi bilimsel araştırma ve teknolojik uygulamalara önem veren, onları disiplenlerarası dersleri almaya teşvik eden ve iletişim yeteneklerini geliştirmeye çalışan bir eğitim sağlamaktır.

Enstitümüz; donanımlı ve iyi eğitilmiş öğretim üyeleri ile öğrencilerimize, yeteneklerini ortaya çıkaran ve disiplinlerarası alanlarda çalışmalarını teşvik eden güncel master ve doktora programlarını sunmaktadır. Öğrencilere, sınıflardaki klasik eğitimin yanında sektördeki gerçek hayat projeleri yaptırılmakta, kavramsal problem çözme teknikleri öğretilmektedir. Ayrıca; master ve doktora programlarımız öğrencilerin gerçek hayat koşullarını anlamalarına yardımcı olmakta, kültürel birikimleri zenginleştirmekte, teknoloji, bilim ve toplum arasındaki etkileşime de katkıda bulunmalarını sağlamaktadır.

Enstitümüz; Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki yüksek eğitim ve öğretim seviyesinin kalite ve standardını sağlamaya çalışan Bologna Süreci ile ilgili olarak ta çalışmalarını tamamlamıştır.

Enstitümüz; aşağıda belirtildiği gibi potansiyel olarak 21.yy’daki en popüler konularda ve çok disiplinli araştırma alanlarını içeren yüksek lisans ve doktora programlarını sunmaktadır;

  • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora Programları (Yazılım mühendisliği ağırlıklı)
  • Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora Programları (Telekomünikasyon mühendisliği ağırlıklı)
  • Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora Programları (endüstri Mühendisliği, yöneylem araştırması, tedarik zinciri yönetimi, enerji sistemleri vb. konular)
  • Finans Mühendisliği (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı (Matematik biliminin finans alanına uygulanması konusuna odaklı)
  • Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik Yüksek Lisans (Tezli) ile Biyoinformatik ve Genetik Doktora Programları (Biyolojik veriler ve bilgisayar destekli ilaç tasarımı analizi yoluyla insan hastalık mekanizmalarının araştırılması vb. konular)
  • Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) Programı (Tarihsel değerlerin korunması, belgelenmesi ve takdiri üzerine odaklanan disiplinlerarası bir program)
  • Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora Programları (Bilgi teknolojilerinin iş dünyasına uygulanması, iş çeşitlendirme, e-ticaret, e-pazarlama, teknoloji yönetimi vb. konulara odaklı)

 

Enstitü olarak nihai amacımız; yüksek yetenekte araştırma ve geliştirme odaklı mühendis ve bilimadamlarını eğitmek ve yetiştirmektedir. Ayrıca onların uzmanlık sahaları ile ilgili başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları temel fikirleri, ileri teknikleri ve yöntemleri daha derin anlamalarını sağlamaktır.