2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında ÇAP'a Başlayacak Öğrenciler için:

İşletme Bölümü’nün Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü ile ÇAP yapması için alması gereken dersler:

EC 223   Intermediate Microeconomics

EC 224 Intermediate Macroeconomics

IF 204    Statistical Inference

IF 321    Financial Economics

IF 307 Financial Institutions and Markets

EC 327 International Economics

IF 308    Turkish Banking and Financial System

BA 323 International Business

IF 316    Corporate Finance

IF 413    Portfolio Management and Analysis

IF 409    International Trade Financing

IF 418    Multinational Financial Management

IF 420    Applications of International Trade and Finance

IF 434 Financial Trade Modeling

Toplam 14 ders:               42 kredi

ÇAP yapılan bölüm ile ÇAP yapanın bölümünün zorunlu dersleri seçmeli ders olarak sayılmaz.

 

Ekonomi Bölümü’nün Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü ile ÇAP yapması için alması gereken dersler:

IF 204    Statistical Inference

IF 321    Financial Economics

IF 303    Financial Management

IF 307 Financial Institutions and Markets

IF 308    Turkish Banking and Financial System

BA 323 International Business

IF 316    Corporate Finance

IF 413    Portfolio Management and Analysis

IF 409    International Trade Financing

IF 418    Multinational Financial Management

IF 420    Applications of International Trade and Finance

IF 434 Financial Trade Modeling

Toplam 12 ders:               36 kredi

ÇAP yapılan bölüm ile ÇAP yapanın bölümünün zorunlu dersleri seçmeli ders olarak sayılmaz.

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü ile ÇAP yapması için alması gereken dersler:

EC 223   Intermediate Microeconomics

LW 217 Business Law

EC 224 Intermediate Macroeconomics

BA 212 Intermediate Accounting

IF 202    Introduction to Finance

IF 204    Statistical Inference

IF 321    Financial Economics

IF 303    Financial Management

IF 307 Financial Institutions and Markets

EC 327   International Economics

IF 308    Turkish Banking and Financial System

BA 323 International Business

IF 316    Corporate Finance

IF 413    Portfolio Management and Analysis

IF 409    International Trade Financing

IF 399 Internship (non-credit)

IF 418    Multinational Financial Management

IF 420    Applications of International Trade and Finance

IF 434 Financial Trade Modeling

Toplam 18 ders:               54  kredi

ÇAP yapılan bölüm ile ÇAP yapanın bölümünün zorunlu dersleri seçmeli ders olarak sayılmaz.

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü ile ÇAP yapması için alması gereken dersler:

BA 213 Introduction to Accounting

LW 217 Business Law

EC 223   Intermediate Microeconomics

EC 224 Intermediate Macroeconomics

BA 212 Intermediate Accounting

IF 202 Introduction to Finance

IF 204    Statistical Inference

IF 321    Financial Economics

IF 303    Financial Management

IF 307 Financial Institutions and Markets

IF 308    Turkish Banking and Financial System

BA 323 International Business

IF 316    Corporate Finance

IF 413    Portfolio Management and Analysis

IF 409    International Trade Financing

IF 399 Internship (non-credit)

IF 418    Multinational Financial Management

IF 420    Applications of International Trade and Finance

IF 434 Financial Trade Modeling

Toplam 18 ders:               54 kredi

ÇAP yapılan bölüm ile ÇAP yapanın bölümünün zorunlu dersleri seçmeli ders olarak sayılmaz.


Psikoloji Bölümü’nün Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü ile ÇAP yapması için alması gereken dersler:

İlk sınıf derslerinden:

BA 101 Introduction to Business Administration alınacak.

EC 122 Introduction to Economics II alınacak.

LW 138 Introduction to Law alınacak.

MA 122 Mathematics II alınacak.

2.-4. Sınıf:

EC 223   Intermediate Microeconomics

LW 217 Business Law

EC 224 Intermediate Macroeconomics

BA 213 Introduction to Accounting

BA 212 Intermediate Accounting

IF 202    Introduction to Finance

IF 204    Statistical Inference

IF 321    Financial Economics

IF 303    Financial Management

IF 307 Financial Institutions and Markets

EC 327   International Economics

IF 308    Turkish Banking and Financial System

BA 323 International Business

IF 316    Corporate Finance

IF 399 Internship (non-credit)

IF 413    Portfolio Management and Analysis

IF 409    International Trade Financing

IF 418    Multinational Financial Management

IF 420    Applications of International Trade and Finance

IF 434 Financial Trade Modeling

Toplam 23 ders:               69 kredi

ÇAP yapılan bölüm ile ÇAP yapanın bölümünün zorunlu dersleri seçmeli ders olarak sayılmaz.

MIS Bölümü’nün Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü ile ÇAP yapması için alması gereken dersler:

BA 101 Introduction to Business Administaration

EC 122 Introduction to Economics II

LW 138 Introduction to Law

PS 112 Introduction to Sociology

EC 223   Intermediate Microeconomics

LW 217 Business Law

BA 213 Introduction to Accounting

EC 224 Intermediate Macroeconomics

BA 212 Intermediate Accounting

IF 202    Introduction to Finance

IF 204    Statistical Inference

IF 321    Financial Economics

IF 303    Financial Management

IF 307 Financial Institutions and Markets

EC 327   International Economics

IF 308    Turkish Banking and Financial System

BA 323 International Business

IF 316    Corporate Finance

IF 399 Internship (non-credit)

IF 413    Portfolio Management and Analysis

IF 409    International Trade Financing

IF 418    Multinational Financial Management

IF 420    Applications of International Trade and Finance

IF 434 Financial Trade Modeling

Toplam 23 ders:               69 kredi

ÇAP yapılan bölüm ile ÇAP yapanın bölümünün zorunlu dersleri seçmeli ders olarak sayılmaz.

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü ile ÇAP yapması için alması gereken dersler:

MA 101=MA 121’e sayılabilir. Eşdeğer dersler

MA 102=MA 122’e sayılabilir. Eşdeğer dersler

CE 140=IT 103’e sayılabilir. Eşdeğer dersler

EC 121 Introduction to Economics

BA 101 Introduction to Business Administration

EC 122 Introduction to Economics II

LW 138 Introduction to Law

PS 112 Introduction to Sociology

EC 223   Intermediate Microeconomics

EC 224 Intermediate Macroeconomics

BA 212 Intermediate Accounting

IF 202    Introduction to Finance

IF 204    Statistical Inference

IF 321    Financial Economics

IF 303    Financial Management

IF 307 Financial Institutions and Markets

EC 327   International Economics

IF 308    Turkish Banking and Financial System

BA 323 International Business

IF 316    Corporate Finance

IF 399 Internship (non-credit)

IF 413    Portfolio Management and Analysis

IF 409    International Trade Financing

IF 418    Multinational Financial Management

IF 420    Applications of International Trade and Finance

IF 434 Financial Trade Modeling

Toplam 22 ders:               66 kredi

ÇAP yapılan bölüm ile ÇAP yapanın bölümünün zorunlu dersleri seçmeli ders olarak sayılmaz.