Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Murat Güvenç (Müdür)

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

murat.guvenc@khas.edu.tr

 

Prof. Dr. Sibel Bozdoğan

Sanat ve Tasarım Fakültesi

sibel.bozdogan@khas.edu.tr

 

Prof. Dr. Zuhal Ulusoy

Sanat ve Tasarım Fakültesi

zuhal.ulusoy@khas.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. S. Arhan Ertan

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

arhan.ertan@khas.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. Melis Behlil

İletişim Fakültesi

melisb@khas.edu.tr

 

Araştırma Koordinatörü

Funda Dönmez Ferhanoğlu
funda.ferhanoglu@khas.edu.tr

 

İlgili Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Clifford Endres

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

endres@superonline.com

 

Prof. Dr. Jalal Toufic

İletişim Fakültesi

jtoufic@gmail.com

 

Dr. Mehmet Alper

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı

info@tures.com.tr