Yirmibirinci yüzyılın artarak vurgulanan şehir sorunlarını çok disiplinli şekilde ve bir mega-kentin ortasında, yani bir şehir laboratuvarına doğrudan erişime sahip olduğu halde ele alabilecek ender akademik kurumlardan biri olan Kadir Has Üniversitesi, bu alandaki çalışmalarını Teknoloji ve Toplum Araştırma ve Uygulama Merkezi (AUM)’nde yoğunlaştırmıştır.

Kadir Has Üniversitesi Teknoloji ve Toplum AUM, ülkemize Avrupa Birliği ve diğer yurtdışı kaynaklardan fonlanan projeler getirecek inisiyatiflere öncülük etmeyi hedeflemektedir.

AB ve diğer kurumlardan kaynaklı Araştırma- Geliştirme (Ar-GE) projeleri dışında, üniversite-sanayi işbirlikleri alanında, merkez çok ortaklı bir adres ve bir odak sağlayacaktır. Kadir Has Üniversitesi, nitelikli insan gücü yetiştirmede elektrik-elektronik, bilişim, enerji, ulaşım gibi sektörlerin çok uluslu dev firmalarıyla işbirliklerinin yanı sıra Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler ile de işbirliği anlaşmaları sayesinde öğrencilerinin staj, proje ve iş olanaklarını, öğrenci ve öğretim üyelerinin sanayi ile işbirliği ya da ortaklık yapacağı Ar-Ge  projelerini etkinleştirmeye çalışmaktadır. Bu değerli ilişkiler, merkezin sunacağı koordinasyon sayesinde çok daha verimli başarılar sağlayacak, baştan-sona çözümler üretilmesine ve daha çok sayıda nitelikli insanın eğitilip uzmanlaşmasına olanak tanıyacaktır.

Merkez’in baştan-sona çözümler üretmede mühendislik metodlarıyla farklı disiplinleri bir araya getirerek ortak tasarım, ortak yenileşim ve yaratıcılık, sosyal girişimcilik alanlarında ülkemiz için ve uluslararası platformda aktif bir forum yaratması hedeflenmektedir. Konularında yurtdışı deneyimli liderler olan öğretim üyeleri, araştırma ve yenileşimde takım çalışması kültürünü yaymaya odaklıdırlar.

Merkez, ele alacağı alanlardaki Ar-Ge’nin ortak eksiklerine çözümleri bir platformda toplayıp sunacaktır; örneğin büyük hacimli veri ihtiyacı, şehir sorunlarının tanımı, teknolojinin sosyal, ekonomik, hukuki, psikolojik boyutlarıyla toplumsal açıdan etkin ve verimli kullanıma uyarlanması bu ortak eksiklerin başta gelenleridir.

Merkez, hem coğrafi konumu, hem de kapsama alanı itibariyle, kolay erişilebilir bir platform olarak yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine, KOBİlere, sektöre ve tüm diğer akademik kurumlara hizmet verecektir. Mevcut güçlü bilişsel altyapı,  merkezin tüm paydaşlarının uygulama ve araştırmalarını önümüzdeki yıllarda destekleyecek niteliktedir.