Ticaret Hukuku, uygulamada karşılığı olan, öğrenilen bilgilerin uygulanma kabiliyeti en yüksek olan alanlardan bir tanesi, belki de en önemlisidir.  Bu nedenle, öğrencilerimizin fakülte sonrasındaki hayata donanımlı ve en iyi şekilde hazırlanması amaçlanmaktadır.

Fakültemizde 3. sınıftan itibaren birçok zorunlu ve seçmeli dersler Ticaret Hukuku Anabilim Dalı sorumluluğu altındadır. Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Sigorta Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku zorunlu dersleri yanında, Rekabet Hukuku, Bilişim Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku seçmeli dersleri bunlardan bazılarıdır. Ayrıca kürsümüz tarafından İİBF bünyesindeki Business Law dersleri de verilmektedir.

Öğretim Kadrosu


 • Dr. Öğr. Üyesi Esra Hamamcıoğlu

 


 • Ar. Gör. Yavuz Can Aslan
Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisans Dersleri

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersler

 • LW 511 Şirketler Hukuku, Bilişim ve Muhasebeleştirme
 • ÖH 510 Limited Şirketler Hukuku
 • ÖH 566 Marka Hukuku
 • ÖH 569 Anonim Şirketlerde Kuruluş ve Anasözleşmeler
 • ÖH 572 Anonim Şirketlerde Azınlık Haklarının Korunması
 • ÖH 577 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
 • ÖH 603 Halka Açık Anonim Ortaklıklar
 • ÖH 639 Haksız Rekabet
 • ÖH 640 Yeni Ticaret Kanunu'nda Anonim Ortaklık Genel Kurulu

* Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi