Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı, yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklarda uygulanacak özel hukuk kurallarını gösteren kanunlar ihtilafı kuralları, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı ülkelerde verilen mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, milletlerarası tahkim, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı, yabancıların yararlanabilecekleri hakların kapsamı ve buna getirilecek sınırlamalar konularına eğilmektedir.

Öğretim Kadrosu


  • Dr. Öğr. Üyesi Berna Akçalı Gür

  • Dr. Öğr. Üyesi Ekin Ömeroğlu
  • Ar.Gör.Ece Uyanık
Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisans Dersleri

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersler

  • ÖH 559 Uluslararası Tahkim Hukuku