Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı olarak iki temel amaç güdüyoruz. Bir, öğrencilerimizi anayasa hukuku bilgileri ile donatarak meslek hayatlarında başarılı olmalarına yardımcı olmak; iki, güncel anayasa tartışmalarını anayasa hukuku teorik bilgileri ışığında inceleyerek öğrencilerimizi bu tartışmalara hazırlamak. Buna yönelik olarak ders programımız, teorik bilgilerin yanısıra, o ayın, haftanın, kimi zaman da o günün anayasa eksenli tartışmalarını kapsayacak şekilde planlanıp yürütülmektedir. Bizler için hukuk yaşayan bir olgudur ve ancak güncel sorunlara çözüm bulabildiği oranda yaşamaya devam edebilecektir.

Öğretim Kadrosu


Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisans Dersleri

Anabilim Dalının Sorumluluğundaki Lisansüstü Dersleri

Güncel Etkinlikler Belgeler Sınav Soruları