Prof Dr. Mustafa AYDIN - Başkan

Prof. Dr. Hasan ERMAN - Üye

Prof. Dr. Mehmet AKAD - Üye

Prof. Dr. Orhan ŞENER - Üye

Doç. Dr. Ceyda SÜRAL - Üye

Doç. Dr. Meltem UCAL - Üye

Yard. Doç. Dr. Nilay ARAT - Üye

Prof Dr. Mustafa AYDIN - Başkan

Prof. Dr. Mehmet AKAD - Kamu Hukuku Bölüm Başkanı - Üye

Prof. Dr. Hasan ERMAN - Özel Hukuk Bölüm Başkanı - Üye

Prof. Dr. Ali GÜZEL

Prof. Dr. Orhan ŞENER

Prof. Dr. Hasan DAĞ

Doç. Dr. Ceyda SÜRAL

Doç. Dr. Meltem UCAL

Yrd. Doç. Dr. Reyda ERGÜN