Prof Dr. Tuğrul Bayazıt Katoğlu - Başkan

Prof. Dr. Hasan ERMAN - Üye

Prof. Dr. Mehmet AKAD - Üye

Prof. Dr. Orhan ŞENER - Üye

Doç. Dr. Burak ÖZÇETİN - Üye

Doç.Dr. Ceyda Süral - Üye

Yrd. Doç. Dr. Nilay ARAT - Üye

Prof Dr.Tuğrul Bayazıt Katoğlu - Başkan

Prof. Dr. Mehmet AKAD - Kamu Hukuku Bölüm Başkanı - Üye

Prof. Dr. Hasan ERMAN - Özel Hukuk Bölüm Başkanı - Üye

Prof. Dr. Ali GÜZEL

Prof. Dr. Orhan ŞENER

Prof. Dr. Hasan DAĞ

Doç. Dr. Burak ÖZÇETİN

Doç.Dr. Ceyda Süral

Yrd. Doç. Dr. Reyda ERGÜN