2017 Yaz Öğretimi Duyurusu

SPARKS üzerinden derse kayıt/talep toplama 13 Haziran 2017 Salı günü başlayacak ve 14 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 17:00’de sona erecektir. Öğrenciler 14 Haziran 2017 Çarşamba 17:00’ye kadar SPARKS üzerinden açılmış olan tüm dersler için talepte bulunabileceklerdir. Öğrenciler bu aşamada talep ettikleri dersler için öncelikle danışmanlarından onay alacak ve ödemeleri gereken ücreti peşinen ödeyeceklerdir. Ücret, “ders saati” başına Ön lisans Öğrencileri için KDV dahil 648.-TL Lisans öğrencileri için KDV dahil 810 TL (Normal döneminde haftalık 3 saat yapılan bir ders için ücret ön lisans öğrencileri için 1,944.-; Lisans öğrencileri için ise 2,430.- TL. olmaktadır. Bazı derslerde kredi sayısı ve “ders saati” farklı olabilir!) Öğrenciler, ödeme sonrası Mali İşler Daire Başkanlığından onay aldıkları takdirde, ders için talepte bulunmuş olacaklardır.Yönetmelik değişikliği sonucu öğrenciler yaz döneminde en çok 15 kredilik ders alabileceklerdir.

Üniversiteye Giriş Üstün Başarı Bursundan yararlanan öğrenciler Yaz Öğretiminde açılan dersleri ilk defa almaları halinde herhangi bir ücret ödemezler. Diğer hallerde Mütevelli Heyetçe uygun görülen Yaz Öğretimi ders ücreti tahsil edilir. %50 veya %25 Üniversiteye Giriş Başarı Bursundan yararlanan öğrenciler Yaz Öğretiminde açılan dersleri ilk defa almaları halinde Mütevelli Heyetçe uygun görülen Yaz Öğretimi ders ücretlerini bursları oranında indirimli öderler. Diğer hallerde Mütevelli Heyetçe belirlenen Yaz Öğretimi ücreti tam olarak tahsil edilir.

Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu (YÖKK) talep toplama aşamasında en az 5 tam ücretli karşılığı sayıda öğrencinin kayıt olduğu dersleri birimlere hemen o akşam bildirecek, birimler de 15 Haziran 2017 Perşembe günü bu derslerden açılmasını istedikleri dersleri, öğretim üyelerini ve haftalık programlarını (daha önceden bildirilmemiş olanlar) YÖKK’na bildireceklerdir. Bir dersin açılması için en az 5 tam ücretli karşılığı sayıda kişinin talepte bulunması gereklidir ancak yeterli değildir. Birim, gerekli ve olanaklı gördüğü takdirde (öğretim elemanı bulunabilmesi vb durumları göz önünde bulundurarak) bu dersin açılmasını isteyecektir. Açılmayan dersler SPARKS’daki listeden çıkarılacaktır ve duyurulacaktır. Talep toplama aşamasında kaydoldukları dersler açılan öğrencilerin, açılan derslere yeniden kayıt olmasına gerek yoktur. Talep ettikleri derslerin bir kısmı veya tamamı açılmayan öğrenciler açılmayan dersler için ödedikleri ücreti bu tarihten itibaren alabileceklerdir. Talepte bulundukları derslerin yanında yeni dersler almak isteyenler ve daha önceden talepte hiç bulunmamış öğrenciler, ders ekleme zamanında ders alabileceklerdir. 16 Haziran 2017 Cuma günü açılan dersler kesinleşecektir. Yaz Öğretiminde ders ekleme 20 Haziran 2017 Salı gününe kadar olanaklıdır, ancak ders bırakma olanaklı olmayacaktır.

ÖĞRENCİLER İÇİN 2017 YAZ ÖĞRETİMİ KAYIT TAKVİMİ

13-14 Haziran 2017 Salı-Çarşamba

  1. SPARKS üzerinden derslerinizi seçip danışmanınızın onayına sununuz.
  2. Danışman onayından sonra, Mali İşler Daire Başkanlığına giderek ücretinizi ödeyiniz.

16-20 Haziran 2017 Cuma-Salı

  1. Kayıt olduğunuz derslerin tamamı açılmamışsa, ders ekleyebilir veya açılmayan dersler için ödediğiniz ücreti Mali İşler Daire Başkanlığından geri alabilirsiniz.
  2. Ders ekleyebilir veya hiç kayıt yaptırmamışsanız ders alabilirsiniz.

 

YAZ ÖĞRETİMİ KOORDİNASYON KURULU

Prof. Dr. Ali GÜZEL (Rektör Yardımcısı- Başkan)

Doç. Dr. Meltem Ş.UCAL (Üye)
Yard. Doç. Dr. Selçuk Öğrenci (Üye)