Aktif çalışan SSK’lı ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan akademik ve idari personelimizin 1. Basamak Sağlık Kuruluşları ( Sağlık Ocağı ) için sevk almalarına gerek yoktur. Sağlık Ocağı’dan sağlık hizmeti alabilmek için nüfus cüzdanları ( TC Kimlik Numarasıyla birlikte ) yeterli olacaktır.

 

Akademik ve idari kadroda çalışan aktif SGK’lı ve emekli personelimizin  

- 1. Basamak Sağlık Kuruluşu ( Aile Sağlığı Merkezi ),

- 2.Basamak Sağlık Kuruluşu ( Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma   Hastaneleri ) ,

- 3. Basamak Sağlık Kuruluşu ( Üniversitelere bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

- 4. Basamak Sağlık Kuruluşu ( Dal Hastaneleri )

- Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) ile anlaşmalı olan Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ile Özel Hastaneler                                                                                                      

İçin vizite kağıdı almalarına gerek yoktur. İlgili hastaneye başvuru için Nüfus Cüzdanı yeterli olacaktır.


Üniversitemizin SGK Anlaşması öncesinde ilke anlaşması yaptığı  Özel Balat Or-Ahayım Hastanesi’ne yapılan başvurularda ise akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize kimliklerini gösterdikleri takdirde fark indirimi ve öncelik tanınacaktır.

Mediko-Sosyal Hekimlerimiz tarafından Akademik ve İdari personelimize reçete edilen ilaçların bir kısmı  Özel Sağlık Sigortaları tarafından karşılanmaktadır. Sigortalı kişi ilaç tutarının  %20’sini ödemektedir.