1967 Trabzon doğumlu Prof. Dr. Mustafa Aydın, 1988’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Lancaster Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar alanında Yüksek Lisans (1991) ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Doktora (1994) yaptı. 1995-2005 arasında Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Aydın, 1999’da Doçent, 2005’de Profesör oldu ve Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilim Dalı kurucu başkanlığı yaptı. 2006-2010 döneminde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu üyeliği görevlerini yürüten Prof. Aydın, Şubat 2010’da Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

Halen Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Yönetim Kurulu Başkanlığı ile World Council for Middle Eastern Studies (WOCMES) Yönetim Kurulu ve OECD International Management of Higher Education Programme Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürüten Prof. Dr. Aydın, European Academy of Sciences and Art üyesidir.

Daha önce Uluslararası Politika Araştırmaları Enstitüsü (TEPAV-IPRI) Direktörlüğü (2005-2011), Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Türkistan Masası Başkanlığı (1999-2003) ve Yayın Kurulu Koordinatörlüğü (2002-2003), Milli Güvenlik Akademisi Uluslararası Siyasi İlişkiler Modülü Koordinatörlüğü (2002-2008), International Commission of Eminent Persons on the Caucasus and the Caspian Başkan Yardımcılığı (2007-2008) ve International Commission on the Black Sea Koordinatörlüğü (2010-2011) yapan Prof Aydın, aynı zamanda T.C. Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi ve Dış Politika Çalışma Grubu (2003-2009), Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Danışma Kurulu (2000-2010), Genelkurmay Başkanlığı, Stratejik Araştırmalar ve Etütler Merkezi (SAREM) Planlama ve Değerlendirme Kurulu (2003-2011), Atatürk Araştırma ve Etütler Merkezi (ATAREM) Genel Kurulu (2000-2005), AÜ SBF Fakülte ve Yönetim Kurulları (2001-2004) ile Uluslararası Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Araştırma Merkezi Merkez (1997-2005) ve Yönetim Kurulu (2003-2005), AÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi Merkez Kurulu (2003-2005), DPT 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı Türkiye'nin Ekonomik Dış İlişkileri İhtisas Komisyonu (2005), Çankaya İnsan Hakları İlçe Kurulu (2007-2009), Dünya Su Kongresi Danışma Kurulu (2008), NATO Manfred Wörner Fellowships Selection Committee (2004-2005), Türkiye İktisat Kongresi Bilim Kurulu (2004), TÜBA Sosyal Bilimler Öngörü Projesi Siyasal Bilimler Çalışma Grubu (2005-2006), T.C. Dışişleri Bakanlığı Üniversite Öğretim Elemanlarıyla İşbirliği Projesi Danışma Kurulu (1998-2000), International Center for Black Sea Studies Danışma Kurulu (2003-2011) ve Hellenic Center for European Studies Danışma Kurulu (2005-2010) üyeliği görevlerinde bulundu.

Çeşitli dönemlerde Bosna-Hersek, Kırgızistan, Filistin, Gürcistan ve Azerbaycan’da AGİT ve Dışişleri Bakanlığı adına Seçim Gözlemciliği yapan Prof. Aydın, yıllar içerisinde Ankara (SBF, DTCF ve İlef), Atina, Dokuz Eylül, Gazi, Bilkent, Atılım, Başkent ve Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri ile College of Europe, NATO Defence College, Milli Güvenlik Akademisi, Kara Harb Okulu ve George C. Marshall Center for European Security’de Uluslararası Politika, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Savunma ve Strateji Sorunları, Uluslararası Güvenlik Çalışmaları, Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler'de Devrimci Hareketler, Siyasi Tarih ve Uluslararası Terörizm üzerine dersler verdi. Yurt dışında Michigan (1998), Harvard (2002) ve Atina (2003) üniversiteleri ile Richardson Institute for Peace Studies (1999) ve EU Institute for Security Studies’de (2003) misafir araştırmacı ve öğretim üyesi olarak bulunan Prof. Aydın, halen International Studies Association (ISA), Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK), Türk Atlantik Konseyi, Türkiye Siyasi İlimler Derneği, Mülkiyeliler Birliği, European Society for Central Asian Studies (ESCAS), Regional Network of Strategic Studies Centers ve International Network on Regional Security üyesidir.

Daha önce Turkish Yearbook of International Relations, Review of International Affairs ve Ankara Papers dergilerinin editörlükleri ile Stratejik Araştırmalar Dergisi genel yayın yönetmenliği yapan ve halen Uluslararası İlişkiler (SSCI) dergisi editörlüğünü yürüten Aydın, çok sayıda ulusal ve uluslararası derginin de yayın, danışma ve hakem kurulları üyesidir. Farklı dönemlerde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, UNESCO, Fulbright, Alexander S. Onassis Foundation, Lancaster University, Ankara Üniversitesi, NATO Science for Peace Program, British Council, T.C. Dışişleri Bakanlığı, TİKA, TÜBİTAK, Bertelsmann Stiftung ve Black Sea Trust desteğiyle çalışmalar yapan Aydın'ın yayımlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını vardır.

Prof. Dr. Mustafa Aydın'ın akademik ilgi alanları Uluslararası İlişkiler Teorileri, Dış Politika Analizi, Güvenlik, Strateji ve Jeopolitik, Türkiye'nin Dış ve Güvenlik Politikaları ile Avrasya'da (Orta Asya, Kafkaslar, Karadeniz) Siyaset ve Güvenlik'tir.

http://www.mustafaaydin.gen.tr