ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ

Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi en geniş anlamıyla , insanın yapay çevresini oluşturan nesnel dünyayı , ondan ihtiyaçları doğrultusunda yararlanmaya yönelik biçimlendirmeyi kapsar.

Ancak Endüstri ürünleri tasarımı, sadece biçim ve işlev arasındaki ilişkinin insan ihtiyaçları ve arzuları doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi kurgulanışına odaklanan bir meslek olmayıp, aynı zamanda  yerel ve küresel rekabet ortamlarında yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla değer ve bilgi üretimine katkıda bulunan bir akademik disiplindir. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü olarak tasarımın bugünün eleştirisini yaparak geleceği kurgulama ve yaşanır kılmaya dair sorumluluk taşıyan bir düşünce biçimi olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bölümümüz eğitim felsefesi, dünyadaki ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerde tasarım pratiğinin üstlendiği ve üstlenebileceği  rolleri tartışmaya açmayı ve toplumsal sorumluluk, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konusunda süreklilik sağlamaya yönelik tasarım ve araştırma stratejileri geliştirmeyi  amaçlamaktadır.

Bölümümüz öğrencileri eğitimleri süresince karmaşık tasarım sorunlarını özgün ürün ve sistem çözümlerine ulaştırma becerisi kazanırken, mesleki ve akademik platformlarda güncel tasarım meselelerine pratik ve entellektüel katkı sağlayan geniş bakış açıları edinirler.

Çalışma Alanları

Endüstri ürünleri tasarımcıları konut içi tüketim ve kullanım nesneleri, tüketici elektroniği, beyaz eşya, mobilya, aydınlatma, otomotiv ve ulaşım sistemleri, kent ve kamusal alan ürünleri, mücevher ve moda aksesuarları, sergileme ve ambalaj  gibi birçok sektörde endüstri kuruluşları bünyesinde tasarımcı olarak çalışabilir, firmaların AR-GE bölümlerinde görev alabilirler. Ayrıca serbest tasarımcı olarak firmalara danışmanlık hizmeti sunabilir, kendi tasarım firmalarında ürün ve servis sistemleri geliştirebilirler.

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Bölüm Başkanlığı

İletişim Bilgileri:

Kadir Has Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Kadir Has Caddesi  34083 Cibali-İstanbul
Santral: 0212.533 57 65 
Fax: 0212.533 58 53

Öğretim Üyelerimiz Bölümümüzü TanıtıyorBizi Takip Edin