Ardeb 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini desteklemektir.

Proje Süresi

Proje süresi en fazla 24 aydır.

Proje Bütçesi

2017 yılı için, Başlangıç Ar-Ge Projeleri destek üst limiti (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)* ve Kurum Hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın toplam 60.000 TL’dir.

Yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı seyahatler için 10.000 TL’ye kadar, proje yayılım giderleri (Proje çıktılarının ilgili paydaşlar ve potansiyel yararlanıcılar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar) için 5.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

* Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır.

PTİ ÖDEME KOŞULLARI:

1) Proje yürütücüsü / araştırmacı / danışmanlara; proje yürütücüsünün, 3001 projesi yürürlükte iken veya proje sonuçlandıktan sonra 2 yıl içinde TÜBİTAK-ARDEB tarafından yürütülmekte olan 1001, 1003, 1005, 3501,1007, COST ve ikili işbirliği (sadece seyahat desteği alınan projeler hariç) programları kapsamında bir projesinin desteklenmesi durumunda PTİ verilir.

2) PTİ verilebilmesi için ayrıca, aşağıda yer alan şartların sağlanması gerekmektedir.

i) Proje süresince görev yapılması esastır, proje başladıktan sonra proje ekibinden ayrılan ya da ekibe dışardan eklenen kişilere PTİ ödemesi yapılmaz,

ii) Proje yürütücüsü değişikliği yapılması ve ekipte yer alan araştırmacı / danışmanın yürütücü olması halinde, kişinin 3001 programının “yürütücü olma koşulunu” (ARDEB tarafından desteklenen herhangi bir projede yürütücü olarak görev almamış olma) sağlaması durumunda PTİ ödemesi yapılır ve yapılacak PTİ hesaplamalarında yürütücü/araştırmacı/danışman olarak görev yapılan süreler dikkate alınır. Kişinin 3001 programının “yürütücü olma koşulunu” sağlamaması halinde, PTİ ödemesi yapılmaz.

PTİ ÜST LİMİTLERİ

Proje Yürütücüsü: 500 TL/ay

Araştırmacı: 250 TL/ay

Danışman: 500 TL/yıl

 

Başvuru formu ve ekleri aşağıdaki linklerden indirilebilir;

Başvuru Formu

Ek1 - Kaynaklar

Ek2 - Bütçe ve Gerekçesi

Proje yazım ve başvuru detayları için;

Ardeb 3001 Projesi Sunumu