Temel Arabuluculuk Eğitimi

16 Mayıs - 3 Haziran 2018 arası

Çarşamba - Cumartesi - Pazar Günleri


Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve Arabuluculuk konusunda Türkiye'nin önde gelen arabulucuları tarafından hazırlanıp eğitimleri verilecek olan ''Temel Arabuluculuk Eğitimi'' 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak ve üç hafta sürecektir.


Arabulucu olmak isteyen kişilere asgari 36 saat teorik ve 12 saati uygulamalı toplam 48 saat arabuluculuk eğitimi verilir. Arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisi eğitimi, arabuluculuğa elverişli alanlar, yargılama aşamasında arabuluculuğa başvurulması halinde dikkat edilmesi gereken hususlar, arabuluculuk müzakereleri sonunda yapılması gereken işlemler ile bir anlaşmanın ortaya çıkması halinde bu anlaşmanın düzenlemesi gibi hususları kapsar. Teknik bilgi eğitimi ise iletişim teknikleri ve beden dili müzakere yöntemleri, toplantı yönetimi, uyuşmazlık çözümünde uygulanacak metodlar, arabuluculuk süreçleri ve arabuluculukta uyulması gereken etik değerler ile davranış psikolojisi, gelişim psikolojisi, kişilik davranış bozuklukları ve psikoloji ile sorun çözme becerileri gibi eğitimleri içerir.


Eğitime katılanların belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

Eğitim programı sınav tarihinin açıklanması veya olası farklı gelişmeler çerçevesinde yeniden düzenlenebilir ve ilgililere duyurulur.

Kimler Katılabilir?

Arabuluculuk eğitimine ilgili yönetmelik gereği (24-2/b) mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir.

Arabuluculuk Eğitimleri sonrasında sertifika sahibi katılımcılarımız, Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek merkezi sınava katılacaklardır.

 

Arabuluculuk Temel Eğitimi Ders Programı:

I.          Temel Hukuk Eğitimi (6 Saat)

A.        Arabuluculuğa Elverişli Uyuşmazlıklar ve Zorunlu Arabuluculuk (2 Saat)

a.         Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

b.         İş Hukukunda Arabuluculuk

B.        Arabuluculuğa Başvuru (2 saat)

a.         Yargılama Öncesinde

b.         Yargılama Sonrasında

C.         Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesi (2 Saat)

a.         Anlaşma Dışı Sebeplerle Sona Erme

b.         Tarafların Anlaşmaya Varması

aa. Tarafların Anlaşmasının Hukuki Niteliği

bb. Anlaşmanın Yerine Getirilmesi

 

II.         Teknik Bilgi Eğitimi (30 Saat)

A.        Arabuluculuk ve Psikoloji (6 Saat)

a.         Psikoloji ve Sosyal Psikoloji İlişkisi

b.         Kişilik

c.         Davranış Bozuklukları ve Öfke Kontrolü

d.         Gelişim Psikolojisinin Arabulucuktaki Önemi

B.        Arabuluculuk Sürecinde Toplantı Yönetimi (8 Saat)

a.         Toplantıya Çağrı

b.         Taraflarla İletişim Kurulması

c.         Toplantı Düzenine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

d.         Süreç Sırasında Düzenlenmesi Gereken Tutanaklar

C.         Tarafların Uyuşmazlık Çözümünün Kolaylaştırılması (8 saat)

a.         Çatışma Teorisi

b.         Çatışma Çözme Yöntemleri

c.         İletişim Becerileri ve İletişim Engelleri

d.         Empatik İletişim ve Beden Dili

D.        Arabulucu ve Taraflar Arasındaki İletişimde Etik ve Hukuk Kuralları (8 Saat)

a.         Arabulucunun Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

b.         Arabulucu ve Taraflar Bakımından Gizlilik

c.         Tarafların Uyması Beklenen Etik Kurallar

d.         Arabuluculuk Ücreti ve Diğer Giderlere İlişkin Kurallar

 

III.        Uygulama Eğitimleri (12 Saat)

A.        Uyuşmazlık Senaryosu I (4 Saat)

a.         Uyuşmazlığın Tespiti

b.         Uyuşmazlığın Çözüme Kavuşturulması

c.         Sürecin Değerlendirilmesi

B.        Uyuşmazlık Senaryosu II (4 Saat)

a.         Uyuşmazlığın Tespiti

b.         Uyuşmazlığın Çözüme Kavuşturulması

c.         Sürecin Değerlendirilmesi

C.         Uyuşmazlık Senaryosu III (4 Saat)

a.         Uyuşmazlığın Tespiti

b.         Uyuşmazlığın Çözüme Kavuşturulması

c.         Sürecin Değerlendirilmesi

 

Kadir Has Üniversitesi Arabuluculuk Temel Eğitimi Kadrosu

Akademisyenler

Avukatlar

Prof.Dr. Hasan Erman

Prof.Dr. Margörit Rita Krespi

Doç.Dr. Ceyda Süral

Dr.Öğr.Üyesi Esra Hamamcıoğlu

Dr.Öğr.Üyesi Özge Uzun Kazmacı

Dr.Öğr.Üyesi Yrd.Doç.Dr. İpek Sevda Söğüt

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Ertan Yardım

Dr.Öğr.Üyesi Fulya Eroğlu Erman

Dr.Öğr.Üyesi Argun Karamanlığolu

Ar.Gör. Çağrı Mardin

 

Av.Yurdagül Gündoğan

Av. Mehmet Akuğur

Av. Beyhan Kaplan Güler

Av. Cevat Kazma


Katılım Ücreti:

1100 TL + KDV (%8)’dir.

Anlaşmalı kredi kartlarına taksit seçeneği bulunmaktadır. Axess ve Bonus özelliği taşıyan kartlara 9 taksit yapılmaktadır.

Başvuru Formu: Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Başvuru Formu
Ödemeler:

Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi
Banka: Garanti Bankası
Şube: Balat Şubesi (Şube Kodu 020)
Hesap No: 6299718
IBAN: TR10 0006 2000 0200 0006 2997 18

Eğitimin Yapılacağı Yer:

Kadir Has Üniversitesi Merkez Kampüsü

Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul 34 083

Tel: 0212 533 57 65 / 12 18 Fax: 0212 533 65 15
E-posta: khas-yasam@khas.edu.tr

 

Ulaşım: Kadir Has Üniversitesi İstanbul'un ulaşım merkezi Haliç'te yer almaktadır. Metro, deniz yolu ve kara yolu ile ulaşım sağlanabilmektedir. Haliç metro durağına 5, Eminönü vapur iskelelerine ve Taksim Meydanı'na 10 dakika uzaklıktadır. Okulumuzda otopark imkanı bulunmamaktadır. Eminönü - Eyüp istikametinde Unkapanı köprüsünü geçtikten sonra Haliç kıyısısındadır.