Storytelling: Dönüştüren İletişim Yetkinlikleri Sertifika Programı

17 Mart - 22 Nisan 2018 arası Cumartesi günleri

1 Mart’a kadar yapılan kayıtlarda erken kayıt indirimi!


Amaç

Hikaye anlatıcılığı (storytelling) programı, etrafımızdaki dünyaya ve hayatımızdaki iletişim

faaliyetlerine yeni bir gözle bakmamızı sağlamayı hedefliyor. Bu eğitim, ister çalıştığımız kurumda kendi iletişimimizde, ister temsil ettiğimiz kurumu diğer insanlara veya medyaya anlatırken, ister bir ürün/hizmeti tanıtırken veya pazarlarken, isterseniz günlük hayatta kullanabileceğiniz beceri ve bakış açılarını kazandırmayı amaçlıyor.

 

Böylece, bir hikayenin kurgulanışından, bir mesajı ortaya çıkarmak için nasıl düşünüleceğine

kadar birçok becerinin içselleştirilmesini sağlayacak sunum ve uygulama

çalışmalarıyla daha katılımcı, etkileşimli ve sorgulayıcı hale getirilmiş bir eğitim programı

hazırladık.

 

Kimler Katılmalı

●      Her görevde ve seviyede çalışan profesyoneller,

●      Yöneticiler ve diğer ekip yöneten kişiler,

●      (Kurumsal / Marka / Sivil toplum / vb.) İletişimciler,

●      İletişim Fakültesi öğrencileri,

●      Basın-yayın alanında çalışanlar / içerik üretenler / sosyal medya iletişimcileri,

●      Kendini-kurumunu-projesini daha iyi anlatabilmek isteyen kişiler,

●      Pazarlama ve reklamcılık alanında çalışanlar,

●      Girişimciler,

●      Konuya ilgi duyanlar,

Katılımcıların Kazanımları

●      ​Kendini anlatma ve ifade etme becerisi,

●      Kurumsal olarak hikayeler tasarlama ve anlatma becerisi,

●      Dinleme becerilerinin gelişmesi, aktif dinleyici olabilme yetisi geliştirme,

●      Etkili sunum ve hitabet yeteneklerini geliştirme,

●      Kampanya tasarımı ve hikayeleştirme bilgisi edinme,

●      Pazarlama için hikayecilik bilgi ve becerisi edinme.

Sertifika Program İçeriği

1. Modül:​ ​Hikaye​ ​Anlatıcılığında​ ​Dinleyen​ ​ve​ ​Aktaran​ ​Olmak

Eğitmen:​ ​İnanç​ ​Mısırlıoğlu

Konu Başlıkları

A. Anlatıcılık rolleri

B. Anlatıcının içsel yolculuğu

C. Aktif dinleme becerisinin geliştirilmesi

D. Dinlediğimizi anlamlandırma ve yorumlama, bağlama oturtma

Amaç:​ ​Hikaye anlatıcılığında bir hikayenin kurgulanışına; bir mesajı ortaya çıkarmak için nasıl düşünüleceğine geçmeden anlatıcılık rollerinin tanımlanması, anlatan olabilmenin önemli koşullarından biri olan iyi bir dinleyici olmanın incelikleri, dinleme kasımızı geliştirmenin yöntemlerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Eğitim, dinlemenin içimizde uyandırdığı duyguları fark etmek, fark ettiğimiz duyguların dinleme kapasitemizi düşürmemesi için çeşitli uygulamalar yapmayı da içermektedir.

2. Modül:​ ​İş​ ​Yaşamında​ ​Hikaye​leştirme

Eğitmen:​ ​Sinan​ ​Sülün

Konu Başlıkları

A. Hikayeler Neden Etkilidir?

B. Hikaye Anlatmanın Adımları

C. İş'te Hikayeleştirme Teknikleri

D. Metafor Sanatı

E. Liderlikte Hikayeleştirme

F. Kendi Hikayeni Yarat

 

Amaç:​ Hikâye anlatmak, ikna etmenin, akılda kalmanın ve anlam yaratmanın en iyi yoludur. Hikâyeler, insanlarla duygusal bağlar kurmamızı sağlar. İster bir ürün pazarlayın, ister projenizi veya fikrinizi aktarın, isterseniz de karşınızdaki kişileri etkilemek isteyin… Her zaman iyi bir hikâyeye ihtiyacınız vardır. Bu modülde, katılımcıların iş yaşamında hikâyenin gücünü fark etmeleri, metafor oluşturmanın tekniklerini öğrenmeyi ve ikna etmenin en etkili yöntemini keşfetmeleri amaçlanmaktır.

3. Modül:​ ​Kitle​ ​İletişiminde​ ​Hikaye​ ​Anlatıcılığı

Eğitmen:​ ​Serdar​ ​Paktin

Konu Başlıkları

A. İletişimin Kavramsal Altyapısı

B. Marka ve Kurumsal İletişim İçin Karakter ve Dil Oluşturma

C. İçgörüler ve hedef kitleyle bağ kurma

D. Hikaye ve kampanya kurgulama

E. Online iletişim için hikayeleştirme stratejileri

F. Marka konumlandırma, iletişim evreni ve hikayeler

Amaç:​ Markalar, kurumlar ve ürünler de hedef kitle ile etkileşim kurmak için hikayelerin gücünden faydalanabilirler. Kitle iletişiminde hikayeleştirmenin gücünden faydalanmak için nasıl kurgular geliştirmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz, markamızı nasıl karakterleştirmeliyiz? Bu modülde, katılımcıların marka, kurumsal ve/veya pazarlama iletişiminde hikayelerin gücünden nasıl faydalanabilecekleri ve kampanyalaştırma çalışmalarına dair yetkinlikler kazandırılması amaçlanıyor.

Sertifikasyon Süreci:

1- Tüm derslere eksiksiz katılmış olmak

2- Uygulamalardaki performanslar sonucunda başarılı olmak

3- Eğitimin son günü eğitmenin gerçekleştireceği yazılı sınavdan geçer not almak.

Bu süreçleri başarıyla tamamlayan katılımcılarımıza, Kadir Has Üniversitesi tarafından programı başarı ile bitirdiklerine dair sertifika verilecektir.

Eğitim:

Program, 17 Mart - 22 Nisan arası cumartesi günleri gerçekleşecektir. Cumartesi 10:00-15:30 ve ayrıca iki Pazar günü 10:00-12:30 arasında uygulamaya yönelik atölye çalışmaları yapılacaktır. Toplam 33 + 5 = 38 saat olarak tasarlanmıştır.

Katılım Ücreti:

Erken kayıt dönemi: 2000 TL (KDV Dahil) 1 Mart’a kadar yapılan kayıtlarda geçerlidir.

2250 TL +KDV (%8)

Başvuru Formu: Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Başvuru Formu

Ödemeler:

Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi,

Banka: Garanti Bankası,

Şube: Balat Şubesi (Şube Kodu 020)

Hesap No: 6299718

IBAN: TR10 0006 2000 0200 0006 2997 18

 

Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi

Banka: Akbank

Şube: Kadir Has Üniversitesi Şubesi (Şube Kodu 993)

Hesap No: 008295

IBAN: TR92 0004 6009 9388 8000 0082 95

Not: Ödemeler programın başlama tarihinden bir önceki Cuma günü yapılmalıdır. Ödeme makbuzları ilk derse gelindiğinde ibraz edilmelidir.

 

Yer:

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul 34 083

Tel: 0212 533 57 65 / 12 18 Fax: 0212 533 65 15

E-posta: khas-yasam@khas.edu.tr

Eğitmenler Hakkında

İNANÇ MISIRLIOĞLU

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Gazetecilik eğitimini tamamladı. Ardından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnsan Hakları Hukuku bölümünde yüksek lisans derecesini aldı. Sabancı Vakfı’nda “Kadın ve Kız Çocukların İnsan Haklarının Korunması Ortak Programı” gibi sosyal fayda yaratan birçok ulusal ve uluslararası projede görev aldı.

Hill & Knowlton Türkiye ve Ceviz ‘doğa ve toplumla dost iletişim’ ajansları bünyesinde birçok global şirket ve STK’ya iletişim danışmanlığı hizmeti verdi. Bahçeşehir Üniversitesi’nde sivil toplum ve sosyal sorumluluk konusunda ders verdi, tecrübe ve bilgilerini paylaştı. Northwestern University Leadership Communication for Maximum Impact: Storytelling ve IE Business School Integrated Marketing Communications: Advertising, Public Relations, Digital Marketing gibi farklı sertifika programları aldı.

Eğitim ve danışmanlık çalışmalarını, kurucusu olduğu Collectif Consultancy firmasında ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetici Geliştirme Merkezi’nde sürdürmektedir. Uzmanlık alanları; stratejik iletişim, kişilerarası iletişim, yaratıcı düşünme, öğrenme ve kolaylaştırıcı süreçlerinin tasarımı, kolektif yaratıcılık ve işbirlikleri, pazarlama iletişiminde “storytelling” tasarımı ve uygulaması, kampanya tasarımı, kurumsal gelişme ve değişim yönetimi. Eğitim ve danışmanlık verdiği kurumlar arasında Hasçelik (Faydasıçok Eğitim Vakfı), TTAssist, Arvato, Samsung Türkiye, Aktif Bank, Erdemir, Türkiye Aile Planlaması Vakfı, ATÖLYE, TÜSEV, Goethe-Institut İstanbul gibi ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar yer almaktadır.

SERDAR PAKTİN

Askeri Lise ve Hava Harp Okulu eğitiminden sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans derecesi ve ardından Fulbright bursuyla New York’taki The New School for Social Research’te İnterdisipliner Çalışmalar yüksek lisansı yaptı. Luxury Files, Arena Dergisi gibi uluslararası dergilerde editörlük; GQ, XOXO, Akşam Gazetesi, Yeni Harman, Perspectives gibi yayınlarda yazarlık yaptı.

İnternet ve Sokak ve ayrıca İnter@ktivist isimli akademik kitaplarda makaleleri yayınlandı. Şu anda kurucusu olduğu PAKT insight+imagination bünyesinde yaratıcı iletişim stratejileri ve kavramsal iletişim (göstergebilim), konsept ve proje geliştirme, içgörü üretimi konularında danışmanlık yapıyor. Eğitim alanında, Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak “Online İtibar Yönetimi” ve “Sosyal Fayda İletişimi” dersleri veriyor. Bunun dışında, birçok farklı eğitim kurumunda iletişim, hikaye anlatıcılığı, içgörü üretimi, kampanyacılık gibi konularda eğitimler veriyor ve eğitim programları tasarlıyor.

Diğer yandan, yenilikçi ve yaratıcı deneyimler kurgulamak ve çoklu duyusal (multisensory) ortamlar sağlayarak, insan deneyimlerini anlamlı iletişim alanlarına dönüştürmek için çalışmalar ve danışmanlık yapıyor. Bu kapsamda, kurucularından olduğu Tasty Cinema markası çerçevesinde koku ve tat duyularını dahil eden sinema deneyimleri tasarlıyor.

Detaylı bilgi için: www.PAKT.in

SİNAN SÜLÜN

1980’de İstanbul’da doğdu. 2002’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 2002-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Anabilim Dalı’nda eğitim gördü.

Zipİstanbul ve Hayvan Kültür Sanat Dergisi’nde editör olarak çalıştı. Birikim, Atlas Tarih, İstanbulArt News, Psikeart, Notos, Egoistokur ve Ot gibi birçok dergi, gazete, internet sitesinde yazıları, hikâyeleri yayımlandı.

İlk kitabı Karahindiba 2011 yılında yayınlandı. Kitapta yer alan aynı isimli öykü 2014 yılında Mask-Kara Tiyatrosu tarafından oyunlaştırılarak, sahneye taşındı. 2015 yılında Show TV’de yayınlanan Acil Servis isimli dizinin senaryosunu yazdı. Aynı yıl Aralık ayında İletişim Yayınları tarafından Kırlangıç Dönümü adlı romanı yayınlandı.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA, Pazarlama ve İnsan Kaynakları Yüksek Lisans programlarında “Sunum ve Hitabet” dersi verdi. 2017 yılında StoryZone adında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren bir şirket kurdu. Halen şirketlere “Hikâye Anlatıcılığı” eğitimleri vermeye ve Hikâye Anlatıcısı olarak danışmanlık yapmaya devam etmektedir.

Detaylı bilgi için: www.sinansulun.com