KALİTE GÜVENCESİ

Kadir Has Üniversitesi, dünyanın ileri gelen üniversitelerine koşut bir eğitim, araştırma ve tartışma ortamı sağlamak amacı ile kurulmuştur. Bu bağlamda, öğrencilerin disiplinler arası donanım ile yetiştirilmeleri, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerini sürekli kılmaları, doğruyu ararken çok yönlü değerlendirme yapmayı öğrenmeleri için uygun koşulların "öğrenen merkezli" bir anlayış ile ele alınması hedeflenmiştir. Bu hedeflere erişmek için Üniversitenin akademik personeli ulusal-uluslararası saygınlığa erişmiş üniversitelerin mezunları arasından özenle seçilmekte ve uluslararası kalite standartlarında eğitim-öğrenim ortamının gerektirdiği tüm olanaklar öğrencilere, akademik personele ve paydaşlara sınırsız sunulmaktadır.

Kadir Has Üniversitesi, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunca eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek, kalite sisteminin işleyişini takip etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek amacı ile kapsamlı bir "Kalite Güvence Sistemi" kurgulayarak, hayata geçirmiştir. Bu çerçevede öncelikle "Kalite Komisyonu" ile "Öğretim ve Öğrenimde Mükemmeliyet Merkezi (CELT)" kurulmuş, akabinde "Kalite Güvencesi Yönergesi" oluşturularak yayınlanmıştır.

Kadir Has Üniversitesi Kalite Komisyonu, Üniversite Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, katılımcı ve şeffaf bir anlayış ile değerlendirmeler yaparak sürekli iyileştirme-geliştirme için politikalar üretmeyi benimsemektedir. Bu anlayışla Komisyon, kalite güvence sisteminin planlaması, kurumun kalite ve standartlar ile ilgili stratejisinin geliştirilmesi, fakülte, bölüm ve öğretim elemanlarının kalite güvence konusundaki sorumluluklarının takibi, öğrencilerin kalite güvence çalışmalarına katılımlarının sağlanması, Üniversitenin kalite politikalarının uygulanması, izlenmesi ve güncellenmesi yöntemlerinin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmaktadır.

 • Misyon – Vizyon – Değerler
 • Felsefemiz ve Etik Değerlerimiz
 • Danışma Kurulları
 • Stratejik Hedefler
 • Stratejik Plan Değerlendirme Raporu
 • Kalite Komisyonu Üyeleri
  • Prof.Dr. Mustafa AYDIN, (Başkan), Rektör
  • Prof.Dr. Osman ZAİM, (Başkan Vekili) Rektör Yardımcısı
  • Prof.Dr. Volkan EDİGER, STRAR-Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü
  • Prof.Dr. E.Füsun ALİOĞLU, Sorumlu Birim Yöneticisi
  • Yrd.Doç.Dr. Aslı ÇARKOĞLU, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
  • Yrd.Doç.Dr. Havva Pınar İMER, İşletme Fakültesi
  • Doç.Dr. Yonca ERKAN, , Sanat ve Tasarım Fakültesi
  • Prof.Dr. N.Lerzan ÖZKALE, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  • Yrd.Doç.Dr. İpek Sevda SÖĞÜT, Hukuk Fakültesi
  • Yrd.Doç.Dr. Eylem YANARDAĞOĞLU, İletişim Fakültesi
  • Yrd.Doç.Dr. Zeynep Deniz DERVİŞEN, Uygulamalı Bilimler Fakültesi
  • Yrd.Doç.Dr. Çiğdem TİRKEŞ, Yabancı Diller Yüksek Okulu
  • Yrd.Doç.Dr. Baran TANDER, Meslek Yüksek Okulu
  • Yrd.Doç.Dr. Ahmet AYAR, Adalet Meslek Yüksek Okulu
  • Doç.Dr. Funda SAMANLIOĞLU, Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Doç.Dr. Sinem A. AÇIKMEŞE, Sosyal Bilimleri Enstitüsü
  • Fügen ÇAMLIDERE, Genel Sekreter
  • İpek İLİ ERDOĞMUŞ, CELT-Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi
  • Necmiye KICIROĞLU, Öğrenci Temsilcisi
 • Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları
 • Organizasyon Şeması
 • Kalite Güvence Sistemi
 • Kurum İç Değerlendirme Raporu
 • Faaliyet Raporu
 • AKTS Bilgi Paketi ve Ders Katalogu
 • Bologna Süreci
 • EUA Değerlendirmesi
 • Ulusal-Uluslararası Akreditasyona Sahip Programlar
 • Magna Charta Universitatum
  • The Magna Charta Universitatum is a document that was signed by 388 rectors and heads of universities from all over Europe and beyond on 18 September 1988, the 900th anniversary of the University of Bologna. It contains principles of academic freedom and institutional autonomy as a guideline for good governance and self-understanding of universities in the future. Academic freedom is the foundation for the independent search for truth and a barrier against undue intervention for both government and interest groups. Institutional autonomy is a prerequisite for the effective and efficient operations of modern universities. It also underlies the unique constellation of study, teaching and research, as represented by the European university for the last millennium, and must be further developed without abandoning these universal principles. The universities now refer to this text as the standard of their belonging to an international community sharing the same academic values and purposes. For further details and member countries, see http://www.magna-charta.org/signatory-universities.