Sıkça Sorulan Sorular

 1. Lisansüstü program başvuruları nasıl ve ne zaman yapılmaktadır?
  • Lisansüstü programlara başvurular güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere yılda 2 defa yapılmaktadır. 2017-2018 bahar dönemi başvuruları 18 Aralık 2017 – 17 Ocak 2018 tarihleri aralığında yapılacaktır. Tüm lisansüstü başvurular online olarak yapılmaktadır. Online Başvuru için tıklayınız. Elden veya posta ile evrak teslim etmek yoluyla başvuru yapılamamaktadır.

 2. Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?
  • Not çizelgesi (Transkript)
  • Diploma
  • Denklik belgesi (Yurtdışındaki bir üniversiteden mezun olan TC uyruklu adaylardan istenmektedir.)
  • ALES minimum 55 puan (ya da eşdeğeri belge GRE - GMAT)
  • Tüm tezli yüksek lisans ve doktora program başvurularında ALES ya da eşdeğeri belge zorunluluğu bulunmaktadır.
   Tezsiz yüksek lisans programları için ALES şartı aranmamaktadır.

   *SBE - Kamu Hukuk YL, Özel Hukuk Doktora, Özel Hukuk YL ve Psikoloji YL programları ALES EA alan puanını kabul etmekte olup, diğer tüm SBE lisansüstü programları ALES SAY, SÖZ ve EA olmak üzere tüm alan puanlarını kabul etmektedir.
   **FBE - Kültür Varlıklarını Koruma YL, Mimarlık ve Kent Çalışmaları YL ve Yönetim Bilişim Sistemleri YL programları ALES SAY, SÖZ ve EA olmak üzere tüm alan puanlarını kabul etmekte olup, diğer tüm FBE lisansüstü programları ALES SAY alan puanını kabul etmektedir.
  • YDS minimum 65 puan (ya da eşdeğeri belge e-YDS, TOEFL)
  • Program dili İngilizce olan yüksek lisans ve tüm doktora başvurularında YDS ya da eşdeğeri belge zorunluluğu bulunmaktadır.

   *SBE - Film ve Drama YL, Kamu Hukuku YL, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler YL, Özel Hukuk YL programlarının eğitim dili Türkçe olup, dil yeterliliği şartı aranmamaktadır.
   ** SBE - Sinema ve TV YL ve İletişim YL programlarının eğitim dili Türkçe olup, yeterli İngilizce bilgisi aranmaktadır.
   ***FBE - Finans Mühendisliği YL ve Kültür Varlıklarını Koruma YL programları eğitim dili Türkçe olup, dil yeterliliği şartı aranmamaktadır.
   ****İngilizce dil belgesi olmayan yüksek lisans aday öğrencileri (KHAS-İYS) Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilirler. Bu sınava girmek isteyen aday öğrencilerin Başvuru Takvimi nde ilan edilen tarihe kadar online başvuru formunu doldurmuş olmaları ve online başvuru sırasında “İngilizce yeterlik sınavına girmek istiyorum” kısmını işaretlemeleri gerekmektedir.

   Üniversitemizde yapılan İngilizce yeterlilik sınavı sadece yüksek lisans için geçerli olup doktora başvurularında bu sınav kabul edilmemektedir.

  • Niyet mektubu
  • Adayın programa neden katılmak istediği, programa ve kariyerine ilişkin hedefleri, motivasyonları, beklentileri max. 1000 kelime olarak hazırlanmalıdır. Başvurulan program dili İngilizce ise İngilizce hazırlanması önerilir.

  • Referans mektubu
  • Online başvuru sırasında aday tarafından kayıt edilen öğretim üyelerinin e posta adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Öğretim üyeleri bu e postadaki linke tıklayarak referans yazabilirler.

 3. Başvuru ve kayıt için istenen evrakların geçerlilik süresi nedir?
  • TOEFL 2 yıl geçerlidir.
  • YDS, e-YDS 5 yıl geçerlidir.

 4. TOEFL IBT skorunun geçerli kabul edilebilmesi için herhangi bir kural bulunmakta mıdır?
  • TOEFL IBT sınav sonuçları, kurum kodu (7524) belirtilerek alınmış olması ve devlet üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınmış olması kaydı ile geçerli sayılmaktadır. Yurtdışı merkezler olarak da ABD, İngiltere, Hollanda, Kanada TOEFL sınav merkezlerinden alınmış ve kurum kodu belirtilmiş sınav sonuç belgeleri esas alınmaktadır.

 5. Niyet mektubu nasıl yazılır?
 6. Başvuru sırasında YDS ya da eşdeğeri İngilizce Yeterlilik Belgesi olmadan başvuru yapılabilir mi?
  • Doktora programları, program dili İngilizce olan yüksek lisans programları ve burs başvurusunda bulunacak olan adayların, YDS ya da eşdeğeri belge ibraz etmeleri zorunludur.

 7. İngilizce Yeterlik Belgesi olmayan adaylar için, YDS eşdeğeri olarak düzenlediğiniz İngilizce sınavınız var mı?
  • İngilizce dil belgesi olmayan adaylar, Üniversitemizin İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilir ve alacakları skoru YDS eşdeğeri olarak program başvurusu, burs başvurusu ve lisansüstü programlara kayıt sırasında kullanabilirler. KHAS İYS 25 Ocak 2018 tarihinde yapılacaktır. Bu sınava girmek isteyen aday öğrencilerin başvuru tarihleri aralığında Online Başvuru formunu doldurmuş ve başvuru esnasında “İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmek istiyorum” seçeneğini işaretlemiş olmaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili detaylar sınavdan birkaç gün önce tarafınıza e posta ile gönderilecektir. KHAS İngilizce Yeterlik Sınavı linki ile sınav hakkında bilgiye ve sınav örneğine erişim sağlayabilirsiniz.
   Üniversitemizde yapılan İngilizce yeterlilik sınavı sadece yüksek lisans için geçerli olup doktora başvurularında bu sınav kabul edilmemektedir.

 8. Üniversitenizde düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınavı için ücret ödemek gerekir mi?
  • Üniversitemizde yapılan KHAS İYS ücretsiz olup, herhangi bir ücret ödemesi talep edilmemektedir.

 9. KHAS İngilizce Yeterlilik Sınavı’nda başarısız olan adayların başvurusu geçersiz mi sayılır?
  • KHAS İYS de başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler.

 10. Hangi program başvurularında portfolyo istenmektedir?
  • Film ve Drama yüksek lisans programı, “Dramatik Yazarlık, Yapımcılık, Yönetmenlik, Oyunculuk” alanlarından seçilmek istenilen alanın başvuru sırasında mutlaka belirtilmesi ve Dramatik Yazarlık, Yapımcılık, Yönetmenlik alan seçimlerinde, mutlaka portfolyo (ürün dosyası) teslim edilmesi gerekmektedir. Dramatik Yazarlık, Yapımcılık ve Yönetmenlik için ürün dosyaları incelenerek ve mülakatla seçim yapılacaktır. Portfolyo teslimini başvuruların son gününe kadar C Blok C404 nolu ofise yapabilirsiniz.
   Tasarım yüksek lisans programı, Tasarım disiplinlerinden mezun adaylar başvuru tarihine kadar ürettikleri profesyonel ve/veya okul projelerini, yaratıcı işlerini jüri üyeleriyle paylaşmaya olanak sağlayan dijital veya basılı görsel dosya; portfolyo hazırlamalıdırlar. Tasarım disiplinleri dışından gelen adaylar ise mezun oldukları alan ile tasarım disiplinleri arasında muhtemel ortak çalışma konularına ilişkin kısa bir değerlendirme metni hazırlamalıdırlar. Niyet mektubuna paragraf olarak da eklenebilir.

 11. Mezun olunan lisans alanı dışında farklı bir alanda lisansüstü eğitim görmek mümkün mü?
  • Lisansüstü programlara başvuruda bulunmak için ilgili lisans alanından mezun olma şartı aranmamaktadır. Farklı disiplinlerden de öğrenci kabul edilebilmektedir.

 12. Alan dışı başvuru yapıldığında bilimsel hazırlık dersleri alınması zorunlu mudur?
  • Yüksek lisans ve doktora programlarında, lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar (lisans derecesi ile doktoraya başlayan öğrenciler) ile yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programı veya sanatta yeterlik dallarından farklı alanlarda almış olan adaylara, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı zorunlu olmayıp, gerekli görülmesi halinde uygulanmaktadır.

 13. Tezsiz yüksek lisans diploması ile doktora başvurusu yapılması mümkün müdür?
  • Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına olmasına sahip olmaları gerekmektedir. Ancak, Resmi Gazete’ de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre “Tezsiz yüksek lisans programına 06.02.2013 tarihinden önce kayıt olan adaylar, aldıkları diplomaları ile doktora programı başvurusunda bulunabilirler.” Belirtilen tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programına kayıt olan adaylar ise ancak lisans diplomaları ile doktora (bütünleşik doktora) başvurusunda bulunabilirler.

 14. Bütünleşik doktora (lisans diploması ile) nasıl yapılır?
  • Şayet lisans diploması ile doktora başvurusu yapılacaksa, Lisansüstü Yönetmeliği’ne göre, lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekmektedir. ALES başvurulan puan türünde min 80 ya da eşdeğeri ve YDS min 65 ya da eşdeğeri puan olması gerekmektedir.

 15. Aynı anda birden fazla lisansüstü programına başvuru yapabilir mi?
  • Maksimum 2 farklı programa başvuru yapılabilir.

 16. Lisansüstü programlara başvuru için ücret talep edilmekte midir?
  • Lisansüstü programlara başvuru ücretsizdir.

 17. Başvuru formunun doldurulması ve başvurunun tamamlanmasından sonra süreç nasıl işlemektedir?
  • Başvuruların sona ermesi ile birlikte, mülakat tarihi hakkında bilgi e-posta yoluyla iletilir. Cibali kampüsünde mülakatlar yapılır ve sonuçları yine e-posta ile iletilir. Ayrıca mülakat tarihleri, mülakat sonuçları, kesin kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli evraklar gibi bilgilerin tümü ilgili tarihlerde Üniversitemiz ana sayfası Duyurular alanından ilan edilir.

 18. Yayınlanan duyurulara nasıl ulaşabilirim?
 19. Burs başvurusu nasıl yapılır? Bir burs kapsamındayken başka bir burstan yararlanılabilir mi?
  • Burs tercihinin belirtildiği alan online başvuru esnasında bulunmaktadır. Bütün burs talepleri mülakat sırasında değerlendirilerek, şartları sağlayan adaylara uygun görülmesi durumunda önerilmektedir. Herhangi bir bursa hak kazanabilmek için tüm kriterlerin eksiksiz ve tam olarak sağlanması (ALES, YDS veya eşdeğeri ve GNO) ve mülakat sonucunda bu bursun size teklif edilmesi gerekmektedir.Kadir Has Bursu için tam veya yarı zamanlı bir işte, Üstün Başarı Bursu için ise tam zamanlı bir işte çalışmıyor olmak gerekmektedir. Çalışan adaylar için uygun olan burs tipi ise Başarı Bursu’dur.
   Birden fazla burs/indirim hakkı kazanılması halinde en yüksek olandan yararlanılabilir. İki farklı burs/indirim birleştirilememektedir.

 20. Lisansüstü programların eğitim süresi nedir?
  • Tezli yüksek lisans programının süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
   Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.
   Doktora programı, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

 21. Öğrenim nerede ve hangi zaman aralıklarında olmaktadır?
  • Lisansüstü program ders gün ve saatleri çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir. Dersler genellikle hafta içi akşam saatlerinde ve tüm derslerimiz merkez kampüsümüz olan Cibali Kampüsü’nde yapılmaktadır. Akademik takvimde yer aldığı üzere, 2017-2018 bahar yarıyılı haftalık ders programlarının Enstitüler tarafından web sayfasında öğrencilere duyurulması için belirlenen tarih 29 Ocak 2018 tarihidir.

 22. Uzaktan eğitim uygulanmakta mıdır?
  • Üniversitemizde uzaktan eğitim uygulanmamaktadır.

 23. Derslere devamlılık zorunluluğu var mıdır?
  • Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği gereğince öğrencilerin sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam etmiş olmaları gerekir.

 24. Kampüslerin yerleşim yerleri nerededir?
  • Üniversitemizde eğitim Cibali merkez kampüsü başta olmak üzere Selimpaşa kampüsü ve Bahçelievler kampüsünde sürdürülmektedir. Lisansüstü eğitimi veren Enstitülerimizin tamamı Cibali Kampüsü’nde yer almaktadır.

 25. Kurumlara özel indirim ve avantajlar mevcut mudur?
  • Kurumların İnsan Kaynakları ya da Personel Daire departmanından antetli ve imzalı kurumsal anlaşma talebi gelmesi halinde, farklı ve özel indirimlerden yararlanılabilmesi için gelen talepler değerlendirmeye alınmaktadır.