BAŞVURU KOŞULLARI

Kadir Has Üniversitesi lisansüstü program başvurularının tümü akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve sadece online olarak yapılmaktadır. Yapılan başvurular ilgili jüri tarafından değerlendirmeye alınıp, jüri önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile kesin kabul gerçekleşmektedir. Kabul alan adaylar e posta ile bilgilendirilmektedir. Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için online başvuru formunda istenilen bilgilerin tam ve eksiksiz olarak sisteme girilmesi ve doküman yükleme alanına gerekli belgelerin PDF halinde yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru tamamlandıktan sonra başvuru formu çıktısı alınmalı ve tüm bilgiler kontrol edilerek, mülakata başvuru formu ile birlikte gelinmelidir.

GEREKLİ BELGELER

 • Not çizelgesi (Transkript)
 • Diploma
 • Denklik belgesi (Yurtdışındaki bir üniversiteden mezun olan TC uyruklu adaylardan istenmektedir.)
 • ALES minimum 55 puan (ya da eşdeğeri belge e-ALES, GRE - GMAT)
 • Tüm tezli yüksek lisans ve doktora program başvurularında ALES ya da eşdeğeri belge zorunluluğu bulunmaktadır.
  Tezsiz yüksek lisans programları için ALES şartı aranmamaktadır.

  *SBE - Kamu Hukuk YL, Özel Hukuk Doktora, Özel Hukuk YL ve Psikoloji YL programları ALES EA alan puanını kabul etmekte olup, diğer tüm SBE lisansüstü programları ALES SAY, SÖZ ve EA olmak üzere tüm alan puanlarını kabul etmektedir.
  **FBE - Kültür Varlıklarını Koruma YL, Mimarlık ve Kent Çalışmaları YL ve Yönetim Bilişim Sistemleri YL programları ALES SAY, SÖZ ve EA olmak üzere tüm alan puanlarını kabul etmekte olup, diğer tüm FBE lisansüstü programları ALES SAY alan puanını kabul etmektedir.
 • YDS minimum 65 puan (ya da eşdeğeri belge e-YDS, YÖKDİL, TOEFL )
 • Tüm yüksek lisans ve tüm doktora başvurularında YDS ya da eşdeğeri belge zorunluluğu bulunmaktadır.
  Program dili Türkçe olan tezsiz yüksek lisans programlarında YDS şartı aranmamaktadır.

  *İngilizce dil belgesi olmayan yüksek lisans aday öğrencileri (KHAS-İYS) Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilirler. Bu sınava girmek isteyen aday öğrencilerin Başvuru Takvimi nde ilan edilen tarihe kadar online başvuru formunu doldurmuş olmaları ve online başvuru sırasında “İngilizce yeterlik sınavına girmek istiyorum” kısmını işaretlemeleri gerekmektedir.

  Üniversitemizde yapılan İngilizce yeterlilik sınavı sadece yüksek lisans için geçerlidir. Bütünleşik doktora ve doktora başvurularında bu sınav kabul edilmemektedir.

 • Niyet mektubu
 • Adayın programa neden katılmak istediği, programa ve kariyerine ilişkin hedefleri, motivasyonları, beklentileri max. 1000 kelime olarak hazırlanmalıdır. Başvurulan program dili İngilizce ise İngilizce hazırlanması önerilir.
  Niyet mektubu örneği için tıklayınız.
  Tüm yüksek lisans ve doktora başvurularında zorunludur.

 • Referans mektubu
 • Online başvuru sırasında aday tarafından kayıt edilen öğretim üyelerinin e posta adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Öğretim üyeleri bu e postadaki linke tıklayarak referans yazabilirler.
  Tüm yüksek lisans ve doktora başvurularında zorunludur.

 • Araştırma önerisi
 • Tez ile ilgili hazırlanacak olan raporda araştırmanın amacı, önemi, yeniliği, yöntemi vb. hakkında detay yer almalı ve max. 500 kelime olarak hazırlanmalıdır. Başvurulan program dili İngilizce ise İngilizce hazırlanması önerilir.
  Tüm tezli yüksek lisans ve doktora başvurularında zorunludur.

ÖZEL BAŞVURU KOŞULLARI

Film ve Drama Yüksek Lisans Programı

“Dramatik Yazarlık, Yapımcılık, Yönetmenlik, Oyunculuk” alanlarından seçilmek istenilen alan başvuru sırasında mutlaka belirtilmeli ve Dramatik Yazarlık, Yapımcılık, Yönetmenlik alan seçimlerinde portfolyo (ürün dosyası) mutlaka teslim edilmelidir.

(Portfolyo teslimi başvuruların son gününe kadar C Blok C404 nolu ofise yapılmalıdır.) Dramatik Yazarlık, Yapımcılık ve Yönetmenlik için ürün dosyaları incelenerek ve mülakatla seçim yapılacaktır. Oyunculuk için seçmeler yapılacaktır. Adaydan, en az biri antik veya klasik olmak üzere iki oyun parçası ve adayın istediği bir şarkıyı hazırlaması istenmektedir. Sınav sırasında jüri doğaçlama çalışmalar yapabilir.

Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Adayların genel not ortalaması (GNO) minimum 2.50/4.00 olmalıdır. 500 kelimeyi aşmayan niyet mektubu İngilizce olarak diğer başvuru belgelerine eklenmelidir. 2 adet referans mektubu son başvuru gününe kadar psy@khas.edu.tr adresine PDF formatında doğrudan referans olan kişi tarafından gönderilmelidir.
Psikoloji yüksek lisans programına başvuran adaylar için, ayrıca “Yazılı Bilim Sınavı” yapılmaktadır.

Tasarım Yüksek Lisans Programı

Tasarım disiplinlerinden mezun adaylar için: Başvuru tarihine kadar ürettikleri profesyonel ve/veya okul projelerini, yaratıcı işlerini jüri üyeleriyle paylaşmaya olanak sağlayan dijital veya basılı görsel dosya; portfolyo istenilmektedir.
Tasarım disiplinleri dışından gelen adaylar için: Mezun oldukları alan ile tasarım disiplinleri arasında muhtemel ortak çalışma konularına ilişkin kısa bir değerlendirme metni istenilmektedir. (Niyet mektubuna paragraf olarak da eklenebilir.)