Burslar

Üniversitemiz, gerekli şartları karşılayan adaylara mülakat sonucunda uygun görülmesi durumunda Kadir Has Bursu, Üstün Başarı Bursu, Başarı Bursu ve Proje Bursu adı altında çeşitli bursları önermektedir. Bu burslar, Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Öğrencilerinin Burslardan Yararlandırılmalarına İlişkin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi’ne göre verilmektedir.

Kadir Has Bursu almaya hak kazanan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri öğretim ücretinden muaf tutulur. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler öğretim ücretinden muaf tutulur ve yaşam katkı desteği sağlanır. Bu öğrenciler eğitim-öğretim faaliyetlerine haftada toplam 20 saat destek vermeleri beklenmektedir.

Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri öğretim ücretinden muaf tutulur. Bu öğrenciler eğitim-öğretim faaliyetlerine haftada 10 saat destek vermeleri beklenmektedir.

Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin öğretim ücretinden %50’ye kadar ulaşan oranlarda indirim yapılır.

Proje Bursu Kadir Has Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; Kadir Has Üniversitesi tam zamanlı öğretim elemanlarının Üniversite dışı kaynaklardan sağladıkları projelerinde çalışmak ve ilgili proje yürütücüsünün verdiği diğer görevleri yerine getirmek üzere, proje yürütücüsünün önerisiyle ücretleri Üniversite dışı proje gelirlerinden karşılanmak kaydıyla eğitim ücreti ve/veya yaşam katkı payı şeklinde burs verilebilir.

Burs türleri ve asgari başvuru şartları ALES veya Eşdeğeri (GRE/GMAT) YDS veya Eşdeğeri (ÜDS/KPDS/TOEFL) Genel Not Ortalaması (GNO)
Doktora Programları Kadir Has Bursu 75 75 3.25
Üstün Başarı Bursu 75 75 3.25
Başarı Bursu 70 65 3.0

 

Yüksek Lisans Programları Kadir Has Bursu 70 75 3.0
Üstün Başarı Bursu 70 75 3.0
Başarı Bursu 65 65 2.5

Kamu personeli ve kurumsal katılım söz konusu olduğunda uygulanan ek burs imkanları hakkında bilgi için graduate.admissions@khas.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi ile işbirliği çerçevesinde, İstanbul Barosuna kayıtlı stajyer ve avukatlara ayrıca Türkiye’de avukatlık mesleğini icra eden yüksek lisans adaylarına, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans programlarında %25 oranında indirim sağlanmaktadır.

Kadir Has Üniversitesi Mezunlarına Yönelik Burslar

Eğitimini Kadir Has Üniversitesi’nde tamamlamış olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine herhangi bir kontenjan sınırlaması olmadan bir takım özel burs imkanları sağlanmaktadır.

Lisans Eğitimini Üniversitemizde Tamamlamış Yüksek Lisans Adaylarına:

a)      Üniversite birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne; yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmaları durumunda Üstün Başarı Bursu,

b)      Bölüm birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne; yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmaları durumunda %50 Başarı Bursu,

c)      Genel not ortalaması 3,50 ve daha üzeri olan tüm mezunlara %50 Başarı Bursu,

d)     Yukarıda belirtilen koşulları sağlayamayan Kadir Has Üniversitesi lisans mezunlarına tüm programlar için %25, HASMED üyelerine ise %30 Mezun Bursu verilir.

Yüksek Lisans Eğitimini Üniversitemizde Tamamlamış Doktora Adaylarına:

a)        ALES 75, YDS 75, Genel Not Ortalaması 3,25 karşılayan ve Enstitülerinde ilk 3’e giren yüksek lisans adaylarına Üstün Başarı Bursu,

b)         Yukarıda belirtilen koşulları sağlayamayan Kadir Has Üniversitesi yüksek lisans mezunlarına tüm programlar için %25, HASMED üyelerine ise %30 Mezun Bursu verilir.