Burslar

Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylara, yapılacak olan mülakatlardaki değerlendirmelerde başarılı olması ve uygun görülmesi halinde, kontenjan sınırlaması olmadan %100 e kadar öğrenci muafiyeti sağlanmaktadır.

Kamu personeli ve kurumsal katılım söz konusu olduğunda uygulanan ek burs imkanları hakkında bilgi için graduate.admissions@khas.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi ile işbirliği çerçevesinde, İstanbul Barosuna kayıtlı stajyer ve avukatlara ayrıca Türkiye’de avukatlık mesleğini icra eden yüksek lisans adaylarına, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans programlarında %25 oranında indirim sağlanmaktadır.

Kadir Has Üniversitesi Mezunlarına Yönelik Burslar

Eğitimini Kadir Has Üniversitesi’nde tamamlamış olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine herhangi bir kontenjan sınırlaması olmadan bir takım özel burs imkanları sağlanmaktadır.

Lisans Eğitimini Üniversitemizde Tamamlamış Yüksek Lisans Adaylarına:

a) Üniversite birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne; yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmaları durumunda %100,

b) Bölüm birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne; yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmaları durumunda %50,

c) Genel not ortalaması 3,50 ve daha üzeri olan tüm mezunlara %50,

d) Yukarıda belirtilen koşulları sağlayamayan Kadir Has Üniversitesi lisans mezunlarına tüm programlar için %25, HASMED üyelerine ise %30 Mezun Bursu verilir.

Yüksek Lisans Eğitimini Üniversitemizde Tamamlamış Doktora Adaylarına:

a) ALES 75, YDS 75, Genel Not Ortalaması 3,25 karşılayan ve Enstitülerinde ilk 3’e giren yüksek lisans adaylarına %100,

b) Yukarıda belirtilen koşulları sağlayamayan Kadir Has Üniversitesi yüksek lisans mezunlarına tüm programlar için %25, HASMED üyelerine ise %30 Mezun Bursu verilir.