İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Kadir Has Caddesi, Cibali – 34230, Fatih, İstanbul 

Tel: 0 212 533 65 32  (1501)
Faks: 0 212 532 06 45
e-posta: Ayfer Vatansever ayferv@khas.edu.tr (Fakülte Sekreteri)