Dikey Geçiş Olanakları

Üniversitemizin 2016 Yılı DGS KONTENJANLARI

Meslek yüksek okulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş sınavı (DGS) için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranmaktadır. O yıl son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.

Açıköğretim ve meslek yüksekokullarının ön lisans programlarından mezun olanlardan kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenlerin bu sınava girmeleri gerekmemektedir. Bu durumdaki adaylar kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkına sahiptirler.

Açıköğretim dahil dört yıl veya daha uzun süreli olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olan öğrenciler DGS’ye başvuramazlar.

Dikey geçiş sınavına başvuru işlemleri; ÖSYM http://www.osym.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda ya da başvuru merkezlerine gidilerek yapılmaktadır.


Kayıt

Kadir Has Üniversitesi Lisans Programlarına Dikey Geçiş ile kayıt olabilmek için; Dikey Geçiş Sınav sonucunda ÖSYM tarafından yerleştirme yapılması gerekir.

Yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazananların, ilan edilen kayıt tarihlerinde Üniversitemize bizzat gelerek kayıt yaptırmaları gerekir.

Kayıt yeri: Kadir Has Caddesi Cibali/İSTANBUL

2016 DGS – Kayıt Tarihleri: 18-21 Ekim 2016 (saat: 09.30-17.00)

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Üniversiteye Giriş Sonuç Belgesi

ÖSYM web sitesinden çıktısı alınan yerleştirme sonuç belgesi

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Fotoğraf

3 adet fotoğraf (her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış)

 • İkâmetgâh Belgesi veya Beyanı

Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden alınan belge veya dilekçe ile beyan

 • Askerlik Belgesi
 1. Askerlik görevinden muaf ise, askerlik muafiyet belgesinin kopyası
 2. Askerlik görevini tamamlamış ise terhis belgesinin kopyası
 3. 1995 ve daha önce doğumlu erkek öğrencilerin ise belge getirmesi gerekmektedir.
 • Diploma
 1. Lise diplomasının aslı
 2. Ön Lisans diplomasının aslı (yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise asıl geçici mezuniyet belgesi)
 • Not Belgesi ve Ders İçerikleri

Daha önce öğrenim görülen ve/veya Ön Lisans diploması alınan yükseköğretim kurumundan alınan notlar ve not sistemini gösteren not belgesi ile derslerin kredi, saat ve içeriklerini gösterir belge onaylı ve mühürlü olarak kayıt işlemleri sırasında teslim edilecektir.

 • İngilizce Yeterlik Belgesi

İngilizce veya İngilizce ağırlıklı programlara yerleşen adaylardan, İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmak isteyenler için;

1-    Üniversitemiz tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlardan, en fazla iki yıl olmak koşuluyla, kendi geçerlilik süreleri içinde alınmış sınav sonuç belgelerinden herhangi biri.

Sınav

En Az Puanlar (Alt Sınırlar)

* TOEFL-IBT

78

*TOEFL sınavı sonucuyla İngilizce Hazırlık Sınıfından muafiyet için sadece Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş TOEFL sınav merkezlerinin sınav sonuç belgeleri esas alınır. TOEFL sınavına giren öğrencilerin başvurularında Kadir Has Üniversitesine Toefl Score Recipient Code’nı vermeleri zorunludur. Üniversitemize Toefl Score Recipient Code’nı vermeden alınan sınavlar geçerli olmayacaktır.

Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen sınav merkezleri:

 • Boğaziçi University, İstanbul (Kodu: STN10801A)
 • Turkish-American Association, Ankara (Kodu: APCU-8703)
 • Izmir American Cultural Association Language School, İzmir (Kodu: STN12089A)

 

2-    Daha önce yerleşmiş olduğu bir yükseköğretim kurumunda İngilizce Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek Üniversitenin İngilizce Yeterlik Sınavından muaf tutulma talebi ile başvuruda bulunabilirler. Bu öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı ve İngilizce Hazırlık Okulu eğitiminden muaf tutulup tutulmayacaklarına ilgili birim yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

3-    Bu belgelerden herhangi birinin sağlanamaması durumunda adayların; Üniversiteye kayıt sırasında üniversitemiz tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı'na girmesi gerekir. Bu sınavlar sonucunda başarılı olamayanlar lisans öğrenimine başlamadan önce İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda öğrenim görürler.

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 • Öğrenim Ücreti Ödendi Belgesi

Öğrenim ücretinin tamamını kayıt sırasında ödeyenlere %6 indirim uygulanır. Akbank, Garanti Bankası, HSBC Bank, İş Bankası ve Vakıfbank kredi kartlarına peşinatsız ve vade farksız 9 eşit taksit yapılabilir. Peşin ve kredi kartı ödemeleri dışında öğrenciler yıllık öğrenim ücreti ödemelerini, üniversite ile anlaşmalı bankalar ile kredili mevduat hesabı sözleşmesi düzenlenmesi koşulu ile dörtte biri peşin, kalanı 6 taksit olarak ödeyebilirler. Peşinatın kayıt sırasında yatırılması ve kayıt anında öğrenci veli/kefilinin de hazır bulunması gerekmektedir. Taksitlendirme yaparak ödeyecek öğrencilerimizin kefillerinden kayıt esnasında hesap açılışında, bankalar tarafından istenen belgeler: İkametgah belgesi, Nüfus Cüzdanı, Ücretli ise, maaş bordrosu; serbest meslek sahibi ise, vergi levhası ve Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi.

Önemli Bilgiler:

 • İlk kayıt işlemi aday tarafından bizzat yapılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olanlar, noterden vekalet verdikleri kişiler aracılığı ile belirtilen kayıt tarihleri içerisinde kayıt yaptırabilir.
 • Posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez ve kayıt yapılmaz.
 • Kayıt için istenilen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 • Eksik belgelerle kayıt yapılmaz. Sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan, üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen veya gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran kişinin kaydı iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır.
 • Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez ve kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

Dikey Geçiş ile Gelen Öğrenciler İçin Uygulama Esasları

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere, önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden, krediler dikkate alınarak, eşdeğer kabul edilenlere muafiyet verilir ve ders planına göre alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı ve intibakı yapılarak eğitime devam hakkı verilir.

Öğrenim dili İngilizce veya İngilizce ağırlıklı olan programlara kayıt olan öğrencilerin İngilizce dil bilgilerinin yeterlik ve sınıflandırması, her eğitim-öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı ile belirlenir. İngilizce Yeterlik Sınavı sonucuna göre başarılı olanlar ile Kadir Has Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler doğrudan Lisans Programına başlarlar.


Yatay Geçiş Olanakları

Türkiye’deki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Kadir Has Üniversitesi programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, YÖK’ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümlerine ve Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yatay Geçiş Yönergesi’ne göre yapılır.

Başvuru Süresi

Aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, istenilen belgeleri ekledikleri bir dilekçe ile akademik takvimde belirtilen ve Yükseköğretim Kurulu takviminde de yer alan süreler içinde başvurabilirler. Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak Kadir Has Üniversitesi’ne online, elden ya da posta ile yapılır. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Online yatay geçiş başvurusu için tıklayınız

2016-2017 Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Takvimi
BAHAR YARIYILI
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
26.12.2016 09.01.2017 10.01.2017 16.01.2017 17.01.2017 27.01.2017 31.01.2017 01.02.2017 03.02.2017

İngilizce Yeterlik Sınavı

Kadir Has Üniversitesi’nin  öğretim dili İngilizce veya İngilizce ağırlıklı olan programlarına yatay geçiş yapan öğrencilerin dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Bu kapsamda öğrencilerin TOEFL IBT 78 puana sahip olmaları ve bunları belgelendirmeleri şartı aranır. Söz konusu sınav puanları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli kabul edilir. TOEFL sınav sonucu ile İngilizce Hazırlık Birimi programından muafiyet için, sadece Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş TOEFL sınav merkezlerinin sınav sonuç belgeleri esas alınır. (02 Mart 2011 tarih 2011/04 toplantı sayılı Senato ve 24 Mart 2011 tarih 2011/03 sayılı Mütevelli Heyeti Toplantısında TOEFL sınav sonucuyla İngilizce Hazırlık Programından muafiyet için Amerikan Kültür Merkezi Ankara Şubesi, Amerikan Kültür Merkezi İzmir Şubesi, Boğaziçi Üniversitesi, ayrıca yurtdışı merkezler olarak da ABD, İngiltere, Hollanda, Kanada TOEFL sınav merkezi sınav sonuç belgelerinin esas alınmasına ve bu öğrencilerin Kadir Has Üniversitesi’ne TOEFL Score Recipient Code 7524 ile başvurmalarına ve bu şekilde olmayan başvuruların kabul edilmemesine karar verilmiştir.)

Başka bir Yükseköğretim kurumunun İngilizce Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek Üniversitenin İngilizce Hazırlık Birimi’nden muaf tutulmaları talebi ile başvuruda bulunabilirler. Bu öğrencilerin üniversitenin İngilizce Yeterlik Sınavı ve İngilizce Hazırlık Birimi eğitiminden muaf tutulup tutulmayacaklarına ilgili birim Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu karar verir. Muafiyetleri onaylanmayan veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesi olmayan başvuru sahipleri Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar ve söz konusu sınavdan en az 60 puan almaları zorunluluğu vardır.

Öğrenciler geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar.

Not: Kurumlar arası başarı kriterine göre ve yurt dışından yatay geçişlerde hazırlık programında okumak mümkün olmadığından İngilizce dil yeterliliğini gösterir belgenin sunulması gerekmektedir.

 

Başvuru Koşul, Kontenjan ve Gerekli Belgeler

Bizimle İletişime Geçin