Staj Yapacak Öğrencilerin Takip Etmesi Gereken Adımlar: Staj Yönergesi
  • Öğrenci staj yapacağı kurumu, İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Staj Yönergesi’ne uygun olarak, Kariyer Merkezi ve Mezunlar Ofisi’nin web sitesinde ve Blackboard ortak alanda güncel olarak tuttuğu kurum listelerinden yararlanarak seçer.
  • Zorunlu Staj Formu’nu 3 orjinal nüsha halinde doldurarak öncelikle Staj Yapacağı Kuruma, ardından Bölüm Staj Koordinatörüne onaylattıktan sonra, Zorunlu Staj Sigorta Girişi için iki fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile birlikte Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder. (Staj yapacak her öğrenci iş kazası ve mesleki hastalıklara karşı sigorta girişini mutlaka yaptırmalıdır, aksi takdirde stajı geçersiz sayılacaktır.)
  • Öğrenci staj defterini, yaptığı işi ayrıntılı olarak gün gün yazarak doldurur. (Her iş günü ayrı sayfaya yazılmalıdır, gerektiği taktirde bir iş günü için birden fazla sayfa kullanılabilir ve bu sayfalara aynı işgününün tarihi atılır.) Öğrenci staj yönergesini okuyup gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.
  • Staj sonunda staj komisyonuna aşağıdaki belgeler eksiksiz teslim edilir.
    • Staj Defteri
    • Staj Değerlendirme Formu (Öğrenci staja başladığında bu formu staj yapacağı kuruma verir. Staj tamamlandığında bu belge, işyeri staj sorumlusu tarafından onaylanıp, kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü bir şekilde staj komisyonuna ulaştırılır.)
    • Firma Değerlendirme Anketi (Staj defterinden ayrı olarak elden teslim edilmelidir.)

Örnek Staj Defteri
Staj Defteri 1


Staj Koordinatörü: Öğr. Gör. Ebru Dilan
Staj Komisyonu Üyeleri:
Prof.Dr. Hasan Dağ
Öğr. Gör. Ebru Dilan
Öğr.Gör. Işıl Yenidoğan