Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne Hoş Geldiniz!

Yeni nesil iletişim alanlarında tasarım yapan ve ilgili süreçleri yöneten mezunlar veriyoruz.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde internet, mobil cihazlar, televizyon, sinema ve sosyal medya ortamlarında yeni nesil iletişim araçlarıyla görsel iletişim tasarımı yapan profesyonel bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Mezunlarımız, “hareketli grafik tasarımı”, “mobil uygulama”, “ara yüz tasarımı”, “etkileşim tasarımı”, “oyun tasarımı”, “servis tasarımı” gibi alanlarda, tasarım ve reklam ajanslarının yanı sıra görsel iletişimin güncel olarak uygulandığı farklı sektörlerin iletişimle ilgili birimlerinde de üretim yapmaktadır. Bu kariyerlere alternatif olarak fotoğraf, sanat ve kültür yönetimi gibi yaratıcı alanlarda kendilerine isim yapan ya da yüksek öğrenimlerine devam eden pek çok mezunumuzun başarılarına tanık olmaktayız.

Bölümümüzün en büyük farkı, öğrencilerine geniş bir yelpazede düşünsel ve uygulamalı çalışmalar yapmaları için alanlar yaratma ve problem çözme yeteneklerini geliştirme hedefidir. Bunun sonucu olarak, öğrencilerimizin uzmanlık alanlarını genişletmeleri için çift ana dal ve yan dal diploma derecelerine sahip olmalarını da destekliyoruz.

Bölümümüzde açtığımız derslerin biçim ve içeriğini teknolojik ve sektörel gelişmeler doğrultusunda düzenli olarak yeniliyoruz. Görsel İletişim Tasarımı alanındaki dönüşümleri alanın öncü tasarımcı, sanatçı ve yönetmenlerinden oluşan Danışma Kurulumuz ile takip ederek sektörün yenilenen ihtiyaçlarını öğrencilerimize workshoplar, seminerler ve atölyeler aracılığı ile sunuyoruz.

Uluslararası İşbirlikleri:

Bölümümüzün, Erasmus anlaşmaları ve Avrupa’da çok sayıda üniversite ile öğrenci değişimi ortaklığı yanında İngiltere’deki Coventry Üniversitesi ile çift diploma anlaşması da bulunuyor. Son bir yıllarını Coventry Üniversitesi’nin ilgili bölümlerinde tamamlayan öğrencilerimiz çift diploma ile mezun oluyorlar.

Fotoğraf: Oğuzhan Kasar, Kadir Has Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

Sektörle ilişkilerimiz:

Yarı-zamanlı akademik kadromuzun danışmanlık yaptığı ya da sahibi olduğu tasarım ajansları ve sivil toplum kurumları ile uzun soluklu iletişimimiz, sektörün ihtiyaçlarını ve olanaklarını yakından takip etmemize olanak verdi. Bu çerçevede tasarım, sanat ve kültür yönetimi alanlarında üretimlerini sürdüren ajanslarla yakın işbirliği içinde, dersleri dışında da atölyeler düzenleyerek, öğrencilerimizin mezun olduklarında karşılaşacakları süreçleri alanlarında öncü isimlerden öğrenmelerini sağlıyoruz.

Çalışma Alanları:

Dört yıllık öğretimleri boyunca, zengin kuramsal bir birikimle çeşitli medya araçları kullanarak üretmiş oldukları projeleri içerik olarak zengin ve yaratıcı bir portföy oluşturan mezunlarımız:


İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kadir Has Caddesi 34230 Cibali-Fatih
Tel: 0212 533 65 32 / 1501
Faks: 0212 532 06 45
E-mail: Ayfer Vatansever ayferv@khas.edu.tr (Fakülte Sekreteri)