“Bütün iletişim mecraları için kültürel ve görsel tasarım yapacak ve ilgili süreçleri yönetecek mezunlar veriyoruz”

İletişim Tasarımı Bölümü TV ve diğer kitle iletişim araçlarından Internete kadar her türlü medya ortamında iletişim tasarımı yapacak uzman bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu son derece popüler meslek alanına profesyoneller yetiştirmeyi hedefleyen bölümümüzde, öğrencilerin yeteneklerine göre, fotoğraf, video, etkileşimli ortam tasarımı, animasyon gibi yaratıcı alanlarda üretim yapmasına olanak tanındığı gibi, kapalı ve açık alanda etkinlik tasarımı yapmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede düşünsel ve uygulamalı çalışmalar yapmaları sağlanır.

İletişim Tasarımı, fakültemizde iki kapsamda ele alınmıştır: İletişimin görsel tasarımı ve iletişimin kültürel ve idari tasarımı. Buna bağlı olarak İletişim Tasarımı Bölümü müfredatı da öğrencilerimizin ya yaratıcı tasarımcı ya da kültür endüstrisinde işletme ya da düzenleme tasarımcısı olarak uzmanlaşmalarına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yaratıcı uygulamalarda uzmanlaşmaya karar veren öğrencilerimiz çoklu ortam ve etkileşimli tasarım üzerine odaklanırlarken, kültürel ve idari tasarıma yönelen öğrencilerimiz de temel tasarım kuramlarına ek olarak işletme organizasyonu ve planlamaya yönelik derslere odaklanırlar. Bölüm seçmeli dersleri bu iki temel izleğin yanı sıra iletişimin sinema, TV, reklam ve halkla ilişkiler gibi diğer alanlarından bilgi ve beceri edinebilme olanağı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Öğrencilerimizin ayrıca uzmanlık alanlarını genişletmek üzere çift anadal ve yan dal diploma derecelerine sahip olma imkanı bulunmaktadır.

Çalışma alanları

Dört yıllık öğretimleri boyunca çeşitli medya ile üretmiş oldukları işlerden oluşan zengin bir portfolyoya sahip olan mezunlarımız, sanat ve tasarım alanlarında olduğu kadar kültürel etkinlik düzenleme ve prodüksiyon alanlarında da çalışmaya başlayabilir ya da sanat ve iletişim alanlarında lisansüstü eğitim yapabilirler. Mezunlarımızın endüstride yer bulabilecekleri pozisyonlardan bazıları şöyle sıralanabilir: tasarım (özellikle hareketli grafik, web ve multimedya), animasyon, yaratıcı yönetmenlik (reklam), sanat yönetmenliği, görüntü yönetmenliği, prodüksiyon, post-prodüksiyon, planlama ve organizasyon, yöneticilik (sanatsal ve kültürel etkinlikler).


İletişim Bilgileri

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi
Kadir Has Caddesi 34230 Cibali-Fatih 
Tel: 0212 533 65 32 / 1501
Faks: 0212 532 06 45
E-mail: Ayfer Vatansever ayferv@khas.edu.tr (Fakülte Sekreteri)
Twitter adresi: @Khiletisim