Stajın amacı öğrencinin iş ortamını ve çalışma koşullarını, ilişkilerini tanıması ve bu çalışmalara fiilen katılarak kendisini geliştirmesidir. Her öğrencinin, İşletme Lisans Diploması alabilmek için en az 20 iş günlük stajını başarı ile tamamlaması gerekir. Staj yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılabilir. Öğrencinin ders kaydı olan hiçbir dönemde staj yapılamaz.

Staj, donanım ve personel yeterliliği (staja başlamadan önce) onaylanan işyerlerinde yapılacaktır. Öğrenci Zorunlu Staj Formu’nu doldurarak akademik danışmanına ve staj yapacağı kuruma onaylattıktan sonra Zorunlu Staj Sigorta Girişi için iki fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile birlikte Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder. Staj yapacak her öğrenci iş kazası ve mesleki hastalıklara karşı sigorta girişini mutlaka yaptırmalıdır, aksi takdirde stajı geçersiz sayılacaktır.

Öğrenci, staj dönemi sonunda, Staj Değerlendirme Formu’nu İşyeri Sorumlusu’na onaylatmak ve Fakülte Sekreterliği’ne teslim etmekle yükümlüdür. Staj Komisyonu, Staj Değerlendirme Formu’nu inceledikten ve gerek gördüğünde stajın yapıldığı iş yeri ile görüştükten sonra, stajın onaylanıp onaylanmadığını en geç bir ay içerisinde Öğrenci İşleri’ne bildirir. Stajın kaç gününün onaylandığı öğrenciye duyurulur.

İşletme Bölümü staj yönergesi için lütfen linke tıklayınız.