Kadir Has Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin MÜDEK’e başvuran üç bölümü (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği) de akreditasyon aldı.
http://www.mudek.org.tr/tr/akredit/akredite2018.shtm