Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

6-7 ve 13-14 Mayıs 2017

4 gün / 22 Saat

Genel Amaç

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Eğiticinin Eğitimi Programının amacı; farklı kurum ve kuruluşlarda eğitim vermekte olan eğitmenlere veya eğitimci olmak isteyen uzmanlara, ihtiyaç duydukları temel eğitmenlik bilgi ve becerisini kazandırmaktır.

Eğitimci Eğitimi programı, kurumların kendi içinde çalışan alan uzmanlarına eğitimcilik yetkinliği kazandırmayı amaçlamamaktadır. Kurumlar ve kuruluşlar dışarıdan uzman istihdam etmek yerine, kendi öz kaynaklarından bu ihtiyacı karşılayabileceklerdir.  Böylece, kendi iş ve çalışma şartlarına göre, bünyesinde yetiştirdiği eğiticileri kullanarak  kendi personelini eğitebilen kuruluşlar daha sürdürülebilir ve ekonomik bir sistem kurabilirler.

Eğitime katılanlar eğitim ve öğrenme ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olurken aynı zamanda tüm konularla ilgili uygulama fırsatı bulacaklardır.

Temel Amaçlar

 • Eğitim ve öğrenme ile ilgili temek kavramları bilmek
 • Yetişkin eğitimi ve yetişkinlerde öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Eğitim ihtiyacı analizini yapma becerisini geliştirmek
 • Öğrenme hedefleri oluşturma  ve hedefe göre eğitim programı geliştirme uygulaması yapmak
 • Eğitimde ders planlama becerisinin kazanmak,
 • Eğitim ve öğrenme odaklı etkili sunum yapma becerisini geliştirmek,
 • Öğrenci merkezli ve ilgi çekici yaygın eğitim tekniklerini uygulamak,
 • Kurumsal eğitim planlama süreçleri ve dikkat edilmesi gereken temel ilkeleri bilmek,
 • Eğitim ortamında ve sınıf içinde zor durumlarla baş etme yaklaşımlarını bilmek,
 • Öğrenmeyi kolaylaştırıcı materyal geliştirme ilkelerini bilmek
 • Eğitimde temel ölçme değerlendirme yaklaşımlarını bilmek

Kimler Katılabilir;

 • Yüksek  öğrenimde çalışan akademisyenler,
 • Kurumlarında eğitim etkinliklerinde eğitmen olarak görev alan uzmanlar,
 • Sivil toplum kuruluşlarında eğitmen olarak çalışan gönüllüler
 • Eğitimcilik becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller,
 • Sunum becerisini geliştirmek isteyen her düzeydeki yönetici ve yönetici adayları,
 • Kurum ve kuruluşların insan kaynakları ve eğitim biriminde çalışanlar,
 • Çalıştıkları kurumlarda kurum içi eğitim görevini yürüten uzmanlar,
 • Serbest Eğitmen olarak görev yapan veya yapmak isteyenler,

Yöntembilim

 • Eğitimlerde yetişkin eğitimine uygun teknikler kullanılacaktır
 • Aktif katılımlı ve uygulamaya dayalı eğitim yöntemleri kullanılacaktır
 • Katılımcıların tüm sunumları video ile kaydedilerek, değerlendirmeler bu kayıt eşliğinde yapılacaktır

 

Program;

Program;

6 - 14 Mayıs 2017 tarihlerinde toplam 2 hafta boyunca, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 – 16.30 saatleri arasında toplamda 22 saat olarak gerçekleşecektir.

Program Ücreti: 1.500 TL + %8 KDV'dir.

Anlaşmalı kredi kartlarına taksit seçeneği bulunmaktadır.

Kayıt için; Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Başvuru Formu

Ödemeler:

Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi,

Banka: Garanti Bankası,

Şube: Balat (Şube Kodu 020)

Hesap No: 6299718

IBAN : TR10 0006 2000 0200 0006 2997 18

 

Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi

Banka: Akbank

Şube: Kadir Has Üniversitesi Şubesi (Şube Kodu 993)

Hesap No: 008295

IBAN : TR92 0004 6009 9388 8000 0082 95

Yer:

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul 34 083

Tel: 0212 533 57 65 / 12 18 Fax: 0212 533 65 15

E-posta: khas-yasam@khas.edu.tr

Eğitmenler Hakkında :

Hakkı Çamur,  20  yılı aşkın bir süredir Kişisel Gelişim ve Yetişkin Eğitimi alanında eğitimci ve AB Projelerinde  kıdemli uzman, danışman ve eğitimci olarak görev almıştır. 1997 yılında ODTÜ'de lisans, ardından Hacettepe Üniversitesinde yüksek lisans ve sonrasında Ankara Üniversitesinde doktora derslerini tamamlayarak tez çalışmasına devam etmektedir. Doktora tez konusu “Eğiticinin Eğitimi” üzerinedir.  1999 yılında Avrupa Konseyi eğitimci eğitimi  tamamlamıştır.  Dünya İzcilik Teşkilatı ve Avrupa Birliği-SALTO gibi uluslar arası eğitici ağlarına üyelikleri bulunmaktadır. Bir çok STK'nın kuruluşunu gerçekleştirmiş olup, STK 'larda gönüllü çalışmalara devam etmektedir. Özellikle  son  15  yıldır Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, AB Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,  Valilikler, Belediyeler, TRT  ve bir çok  yerel, ulusak ve uluslararası  kamu kurum ve kuruluşunda  Eğiticinin Eğitimi , Non-formal Eğitim Teknikleri, Yetişkin Eğitim Yaklaşımları, Proje  Döngüsü Yönetimi, , Liderlik ve Takım Çalışması gibi konularda eğitimler yürütmektedir. Eğitim, gençlik, demokratik katılım, çatışma yönetimi, izcilik ve eğitici eğitimi konularında  ders notu, makale,  bildiri ve kitap çalışmaları bulunan Hakkı Çamur, halen Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi müdürü olarak çalışmaktadır.

Musa Çopur, 2006’da İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans derecesi, 20012’de MBA derecisi aldı. Medya ve İletişim Çalışmaları Programında, Sosyal Fayda için Bilgi Teknolojileri ve Medya konusunda doktora çalışmaları devam etmektedir. 2004 yılında Avrupa Konseyi’nden, 2006’da Türkiye Ulusal Ajansı’ndan, 2007’de Almanya Ulusal Ajansı’ndan eğitmenlik eğitimi aldı. 2004 yılından itibaren AB başta olmak üzere ulusal ve uluslararası fonlar üzerine çalışmalar yürütmektedir. AB, Kalkınma Ajansları, Sabancı Vakfı, İsveç Konsolosluğu gibi kurumlar ile çok sayıda proje geliştirdi ve yürüttü. Kurumsal Kapasite Gelişimi, Sosyal Fayda için Bilgi Teknolojileri, Proje Yönetimi ve Gençlik alanında çalışmalar yürütmektedir. 13 yıldır eğitmen olarak çalışmakta olan Musa Çopur, 5 yıldır TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve 1 yıldır Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde proje yönetimi eğitimleri vermektedir. Aynı zamanda Türkiye Ulusal Ajansı ve SALTO Eğitmen havuzlarında olan Musa Çopur ulusal ve uluslararası programlarda çalışmaktadır. 2014 yılında Google’ın STK’larda Teknoloji kullanımı proje yarışmasında Türk Psikologlar Derneği kazanmış ve Harvard Üniversitesi Kennedy School’dan STK’larda Liderlik ve Yönetim sertifikası eğitim programı ile ödüllendirilmiştir. 2014 Nisan ayında Marker Danışmanlık ve Proje şirketini açmış ve ulusal ve uluslararası kurumlara danışmanlık ve proje yönetimi hizmetleri sağlamaya başlamıştır. Musa Çopur 2015 yılından itibaren, Ashoka üyesi ve hızla büyüyen bir sosyal girişim projesi olan Labor Voices projesinde Türkiye Proje Yöneticisi olarak çalışmaktadır.