Kadir Has Üniversitesi Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’na, lisans derecelerini mimarlık ve planlama alanlarından almış adaylardan başka, farklı alanlardan mezun olmuş, mekana, mimarlığa ve kente ilişkin konulara ilgi ve merak duyan adaylar da başvurabilirler.

Adaylar lisans not ortalamaları, İngilizce yeterlilikleri (YDS, TOEFL ve dengi sınavlar) ve ALES puanlarına göre değerlendirilecektir.

http://www.khas.edu.tr/2349/basvuru-kriterleri

Bunlara ek olarak niyet yazısı, referans mektupları, yazı örnekleri (araştırma yazıları, raporları, yayınlanmış makaleler, vb) ve/veya projelerinden oluşan portfolyo, araştırma, dokümantasyon veya sergi projeleri dikkate alınacaktır.

Kabul edilen adaylar Kadir Has Üniversitesi burslarına başvurabilirler.

http://www.khas.edu.tr/2353/burslar