Prof. Dr. Sibel Bozdoğan
Modern mimarlık ve ürbanizm tarihleri; modernite, kent ve teknoloji kuramları; mekan-politika-ideoloji ilişkileri

Prof. Dr. Arzu Erdem (Dekan)
Mimari tasarım kuramları; tasarım eğitimi; bilişim teknolojileri ve tasarım pratikleri

Prof. Dr. Murat Güvenç
Kentsel planlama; coğrafya; ürbanizm kuramları; kartografik yöntemler; data görselleştirilmesi teknikleri; dijital insanbilimleri

Prof. Dr. Zuhal Ulusoy(Program Direktörü)
Kent çalışmaları; kentsel dönüşüm kuramları ve örnekleri; tasarım eğitimi

Prof.Dr. Bülent Diken
Sosyal teori; siyaset felsefesi; kent; sinema; terörizm

Doç. Dr. Didem Kılıçkıran (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Mekan, yer ve toplum kuramları; mekanın antropolojisi; feminist kuram; toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları; temellendirilmiş kuram ve etnografik araştırma

Doç. Dr. Sait Ali Köknar
Mimari tasarım kuramları; tasarım eğitimi pedagojileri; mimarlık ve görsel kültür; tasarım teknolojileri tarihi; nitel araştırma verilerinin görsel analizi ve temsili; katılımcı tasarım süreçleri

Doç. Dr. Levent Soysal
Kent antropolojisi, küreselleşme, Avrupalılaşma ve metropol; kültür kuramları; gençlik kültürü ve kimlik; göç ve ulus-ötelilik

Y. Doç. Dr. Sevil Enginsoy Ekinci
Mimarlık ve sanat tarihi yazımı; erken modern mimarlık kitapları; 15., 16. ve 19. yüzyıllarda coğrafyalararası mimari karşılaşmalar; kent-mimarlık-sanat-edebiyat kesişimleri

Öğr. Gör. Dr. Ezgi Tuncer Gürkaş
Mekansal siyaset; kent-iktidar-ideoloji ilişkileri; kentsel morfoloji; sınır çalışmaları; hareketlilik ve göç çalışmaları

Öğr. Gör., Mimar, LEED AP Aslıhan Demirtaş
Peysaj kuramları, uygulamaları ve politikaları; kentsel peysaj; tasarım araştırması; mimari ve kentsel araştırmanın temsiliyeti, görselleştirilmesi ve küratoryel çalışmaları