TKV ve Kadir Has Üniversitesi, dünya mirası, eğitim ve insandan insana değişim üzerine uluslararası araştırma gibi alanlarında işbirliği yapmaktadır.
www.turkishculturalfoundation.org

 

Bilkom ve Kadir Has Üniversitesi, teknoloji, yenilikçilik ve eğitim gibi alanlarda işbirliği yapmaktadır.
www.bilkom.com.tr

 

Dünya Miras Gezginleri ve Kadir Has Üniversitesi, bilinçlendirme ve dünya mirası eğitimi gibi alanlarda işbirliği yapmaktadır.
www.worldheritagetravellers.com