Kürsü Başkanı, Doç.Dr. Yonca Kösebay ERKAN, uygulama, araştırma ve eğitim etkinliklerin akademik liderliğinden sorumludur. Kadir Has Üniversitesi akademik ağı, eğitim programlarıyla ve etkinliklerin koordinasyonu ile bu programı desteklemektedir.

Assoc.Prof. Dr. Yonca Kösebay ERKAN, Kürsü Başkanı


Prof. Dr. E.Füsun ALİOĞLU


Assit.Prof. Dr. Taner ARSAN


Assoc.Prof.Dr. Murat ÇETİN


Assit.Prof.Dr. Ayşe Coşkun ORLANDİ


Assoc. Prof. Dr. Levent SOYSAL


Inst. İsmail Hakkı Polat