MÜFREDAT

Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan yüksek lisans derecesi almak için 120 AKTS'nin başarı ile tamamlanmış olması gerekmektedir. 120 AKTS'nin 60'ı tez, 60'ı da derslerden oluşmaktadır. Program öğrencilerinin Araştırma Yöntemleri, Seminer ve Tez derslerini alması zorunludur. Seçmeli derslerde ise en az ikisinin program dışından alınması şartı vardır.

Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan yüksek lisans derecesi almak için ise 90 AKTS'nin başarı ile tamamlanmış olması gerekmektedir. 90 AKTS'nin 15'i bitirme projesi, 75'i de derslerden oluşmaktadır. Programda Araştırma Yöntemleri, Seminer Dersi ve Bitirme Projesi derslerini almak zorunludur. Seçmeli derslerde ise en az ikisinin program dışından alınması şartı vardır.

Zorunlu Dersler

GSS 501

Araştırma Yöntemleri

GSS 580

Bitirme Projesi

GSS 598

Seminer

GSS 599

Tez

Programın Seçmeli Dersleri

ESD 510

Enerji Bilimi ve Mühendisliği

ESD 511

İleri Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

ESD 512

Enerji Modellenmesi, Simülasyonu ve Optimizasyonu

ESD 513

Enerji Bilimi ve Mühendisliğinde Hesaplama Araçları

ESD 514

İleri Rüzgar Enerjisi

ESD 520

Enerji Piyasası ve Ekonomisi

ESD 521

Enerji Projeleri Geliştirme ve Finansmanı

ESD 522

Enerji Borsaları

ESD 523

Türkiye Enerji Sistemi

ESD 524

Enerji Projeleri Yönetimi ve Hukuku

ESD 525

Enerji Politikalarının Değerlendirilmesi için Ekonometrik Modelleme

ESD 530

Sürdürülebilir Enerji Politikaları ve Yönetimi

ESD 531

Enerji Verimliliği Yönetimi

ESD 532

Sürdürülebilir Enerji ve Toplum

ESD 533

Karbon Ekonomisi ve Piyasaları

ESD 540

Enerji Güvenliği ve Jeopolitikaları

ESD 541

Türkiye'nin Enerji Güvenliği

ESD 542

Enerji Taşıması ve Lojistiği

ESD 543

Petrol ve Gaz Boru Hatları

ESD 544

Uluslararası Enerji Politikaları

ESD 550

Özel Enerji Konuları

Diğer Programlardan Alınabilecek Seçmeli Dersler

IE 502

Mühendislik Proje Yönetimi

IE 503

Mühendislik Optimizasyon ve Uygulamaları

IE 506

Finansal Yönetim

MIS 513

Proje Yönetimi

IR 545

Enerji Siyaseti

IR 546

Avrasya Güvenliği ve Jeopolitiği

IR 548

Ortadoğu Politikaları

IR 645

Enerji Politikaları

IR 646

Avrasya’nın Jeopolitiği

EC 522

Kalkınmanın Politik Ekonomisi

EC 526

Uluslararası Ekonomi

EC 540

Kamu Maliyesi

EC 625

Büyüme Ekonomisi

 

Zorunlu Dersler

GSS 501

Araştırma Yöntemleri