MÜFREDAT

Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan yüksek lisans derecesi almak için 21 ders kredisinin başarı ile tamamlanmış olması, kredisiz Seminer ve Tez derslerinden başarılı olunması ve yüksek lisans tezinin yönetmelik ve yönergelerde belirtilen usullere uygun olarak tamamlanması gereklidir. Söz konusu 21 kredinin 12’si programın zorunlu derslerinden, 9’u ise seçmeli derslerden oluşmalıdır.

Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan yüksek lisans derecesi almak için 30 ders kredisinin başarı ile tamamlanmış olması, Bitirme Projesi dersinden başarılı olunması ve bitirme projesinin yönetmelik ve yönergelerde belirtilen usullere uygun olarak tamamlanması gereklidir. Söz konusu 30 kredinin 12’si programının zorunlu derslerinden 18’i ise seçmeli derslerden oluşmalıdır.

Zorunlu Dersler
ESD 510 Enerji Bilimi ve Mühendisliği
ESD 520 Enerji Piyasası ve Ekonomisi
ESD 530 Sürdürülebilir Enerji Politikaları ve Yönetimi
ESD 540 Enerji Güvenliği ve Jeopolitikaları
ESD 590 Seminer
ESD 598 Bitirme Projesi
ESD 599 Tez
Programın Seçmeli Dersleri
ESD 511 İleri Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
ESD 512 Enerji Modellenmesi, Simülasyonu ve Optimizasyonu
ESD 513 Enerji Bilimi ve Mühendisliğinde Hesaplama Araçları
ESD 514 İleri Rüzgar Enerjisi
ESD 521 Enerji Projeleri Geliştirme ve Finansmanı
ESD 522 Enerji Borsaları
ESD 523 Türkiye Enerji Sistemi
ESD 524 Enerji Projeleri Yönetimi ve Hukuku
ESD 525 Enerji Politikalarının Değerlendirilmesi için Ekonometrik Modelleme
ESD 531 Enerji Verimliliği Yönetimi
ESD 532 Sürdürülebilir Enerji ve Toplum
ESD 533 Karbon Ekonomisi ve Piyasaları
ESD 541 Türkiye'nin Enerji Güvenliği
ESD 542 Enerji Taşıması ve Lojistiği
ESD 543 Petrol ve Gaz Boru Hatları
ESD 544 Uluslararası Enerji Politikaları
ESD 550 Özel Enerji Konuları
Diğer Programların Seçmeli Dersleri
IE 502 Mühendislik Proje Yönetimi
IE 503 Mühendislik Optimizasyon ve Uygulamaları
IE 506 Finansal Yönetim
MIS 513 Proje Yönetimi
IR 545 Enerji Siyaseti
IR 546 Avrasya Güvenliği ve Jeopolitiği
IR 548 Ortadoğu Politikaları
IR 645 Enerji Politikaları
IR 646 Avrasya’nın Jeopolitiği
EC 522 Kalkınmanın Politik Ekonomisi
EC 526 Uluslararası Ekonomi
EC 540 Kamu Maliyesi
EC 625 Büyüme Ekonomisi