EĞİTİM ÜCRETLERİ:

2017-2018 Eğitim Yılı Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.


Burslar:

2017-2018 Eğitim Yılı Tüm Burs kategorileri hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Üniversitemiz tarafından ÖSYM Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndaki burslar dışında farklı başlıklarda da pek çok öğrenciye burs imkanı sağlanmaktadır. İletişim fakültesini tercih edecek adaylarının faydalanabileceği bursları bu sayfada inceleyebilirsiniz.

ÖSYM Burslarımız Hakkında:

Üniversiteye Giriş Üstün Başarı Bursu(Tam Burslu):
ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “tam burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih edildiğinde Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu(%50 Burslu):
ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%50 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %50 oranında indirim uygulanır.

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu(%25 Burslu):
ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%25 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %25 oranında indirim uygulanır.
Kadir Has Üniversitesi’nin Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan Üniversiteye Giriş Üstün Başarı ile Üniversiteye Giriş Başarı Bursları; karşılıksız olup, sadece öğretim ücretini kapsamakta ve eğitim süresindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, zorunlu yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için en çok 2 yıl (4 yarıyıl), önlisans düzeyinde en çok 3 yıl (6 yarıyıl), lisans düzeyinde en çok 6 yıl (12 yarıyıl) süreyle kesintisiz devam eder.

Kadir Has Bursu:

Burslu veya ücretli lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden;
ÖSYS sıralamasında
TM1, TM3, TS2, MF3, ve MF4 puan türlerinde;
ilk 100 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 2.000 TL;
ilk 500 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 1.000 TL;
ilk 1000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 500 TL;
ilk 3000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 250 TL;
eğitim desteği sağlanır.

Kadir Has Bursu bir eğitim yılında 9 ay süre ile ödenir ve normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır.

Kadir Has Bursunu kesintisiz alabilmeleri için öğrencilerin derslere kayıtlı olması derslere devam koşulunu yerine getirmesi ve genel not ortalamasının 1.80’in altına düşmemesi şarttır. Genel Not ortalaması 4.00 üzerinden 1.80’in altına düşürenlerin bursları, ortalaması 1.80 üzerine çıkana kadar askıya alınır.

Lise Bursu:

Kadir Has Üniversitesi; Türkiye genelinde akademik başarıları yüksek bazı liselerden mezun olan/olacak ve Üniversitemiz Fakültelerine yerleşen öğrencilere %50 burs imkanı sağlamaktadır. Bu burs, ilgili liselerden mezun olan/olacak öğrencilerin Üniversitemiz Fakültelerini, tercih listelerinde ilk 3 sıra içerisinde belirtmeleri durumunda geçerli olacaktır. Öğrencilerin Fakültelerimizden herhangi birine ÖSYM tarafından %25 ya da %50 burslu yerleştirilmeleri durumunda bursların birleştirilmeleri söz konusu olmayıp, yüksek olan burs geçerli olacaktır.

Detaylı bilgi için aşağıdaki iletişim adreslerine ulaşabilirsiniz.
Sevda ZAİM AYDINLI (Rehber Öğretmen) 0212 533 65 32 (1223) sevday@khas.edu.tr
Esma BOĞAZLIYAN (Rehber Öğretmen) 0212 533 65 32 (1224) esmab@khas.edu.tr

Kadir Has Meslek Yüksekokulu Mezunlarına DGS Bursu:

Üniversitemiz Kadir Has Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına, DGS ile Kadir Has Üniversitesi Lisans programlarına yerleşmeleri durumunda , eğitim ücretinden %30 oranında indirim yapılacaktır.

IB - Abitur - Matura Bursu:

Fakültelere yerleşen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı; 38 ve üzerinde olanlardan tümü; Abitur diploma notu iki veya daha iyi olan öğrencilerden öğretim ücretinin yarısı; Maturada üstün başarı gösteren öğrencilerden eğitim ücretinin tümü alınmaz.

Spor Bursu:

İngilizce Hazırlık, Önlisans ve Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve Üniversite adına yarışlara katılabilecek olanlara değerlendirmeler sonrası verilir.

Khas Onur Bursu:

Her akademik yıl bitiminde, programı gereği o akademik yılda yarıyıllar bazında sorumlu olduğu kredi yükünü alarak zorunlu ve seçmeli tüm dersler ile Fakültesi tarafından belirlenen staj ve diğer tüm çalışmaları başarıyla tamamlamış, yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi fakültesindeki öğrenciler arasında ilk yüzde beşlik dilime girmeyi başaran öğrenciler, bir sonraki akademik yıl ile sınırlı olmak üzere Khas Onur Bursuna hak kazanırlar.
Kadir Has Üniversitesi tarafından sağlanan burslardan birden fazlasına hak kazanan öğrenciler burslardan en yüksek olanını alırlar.
İngiltere’de Coventry Universitesi ile olan çift diploma anlaşması çerçevesinde başvuru koşullarını yerine getiren İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonomi, İşletme bölümleri) ve İletişim Fakültesi (Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Tasarımı, Yeni Medya, Reklamcılık ve Radyo, Televizyon ve Sinema bölümleri) öğrencileri 3 yıl Kadir Has Üniversitesi’nde, 1 yıl Coventry Üniversitesi’nde eğitim görerek çift diploma alabilirler.
Başvuru koşulları ve detaylı bilgiler üniversitenin Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Ofisinden sağlanabilir.
İstanbul dışından gelerek yurtta kalmak isteyen ilk 3000’den gelen öğrencilere üniversitenin öğrenci konukevinde 2-3 kişilik odalarda ücretsiz barınma imkânı sağlanır. Barınma imkanı normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır. Barınma/Yurt Bursundan faydalanabilmek için öğrencilerin derslere kayıtlı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şarttır.
Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim; Fakülteler ve Adalet Meslek Yüksekokulunda Cibali Kadir Has Kampüsünde, Kadir Has Meslek Yüksekokulunda Selimpaşa Kampüsünde, Hazırlık Sınıflarında ise Bahçelievler Kampüsünde yapılmaktadır.