Odak #4 // Stratejik Tasarım ve Tasarım Yönetimi
Çalışma Alanları:
  • Stratejik Tasarım Pratikleri
  • Hizmet Tasarımı
  • Tasarıma dayalı İnovasyon
  • Tüketici Davranışları

Tasarım, 20.yy.da, küreselleşmeye paralel olarak rekabet edebilirlik faktörü olarak önem kazanmış ve stratejik kaynak olarak konumlanmıştır. Tasarım, rekabet edebilirlik kapsamında ürün farklılaşması sürecinin önemli bir aşamasıdır. Tasarım YL programının “Stratejik Tasarım ve Tasarım Yönetimi” odak çalışma alanı, öğrencilerin tasarımın içinde yer aldığı geniş bir açıda: pazar, tüketim, işletme içi karar mekanizmaları, kurumsal vizyon gibi ölçeklerde, tasarımın işlevinin ve süreçlere katkısını analizine yoğunlaşarak, vaka analizleri üzerinden kavramsal projelerle desteklenmektedir. Öğrenciler kendi profesyonel uzmanlıkları çerçevesinde özelleşmiş projeler yürütme olanağına sahiptirler.