Odak #3 // Sosyal İnovasyon
Çalışma Alanları:
  • Sosyal İnovasyon
  • Etnografya
  • Tasarım ve Toplum
  • Sürdürülebilir Kalkınma

Sosyal inovasyon, sürdürülebilir bir yaşam için karmaşık sosyal meseleler karşısında, etkin, bütüncül ve toplumu dönüştürücü yeniliklerin tasarlanması ve hayata geçirilmesi sürecini kapsar. Bu yenilikler; hem yeterince karşılanmayan toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına hem de yeni işbirlikleri kurulmasına sebebiyet veren fikir, ürün, hizmet, sistem ya da strateji olarak karşımıza çıkar. Bu perspektifte, sosyal inovasyon, sadece çözüme katkıda bulunmanın ötesinde, sorunun ortaya çıkmasına sebebiyet veren algı, tutum ve davranışların farkedilmesini ve değişmesini de amaçlar. Tasarım YL programının “Sosyal İnovasyon” odak çalışma alanı kapsamında öğrenciler, hayatın içinden sosyal sorunlara yönelik kamu, özel sektör ve STK işbirliğindeki, finansal bir kazanç yerine sosyal faydanın gözetildiği bu yenilikçi toplumsal projeler için stratejik ve kapsayıcı süreçleri tasarlama ve yürütme olanağına sahip olurlar.