Odak #2 // Sanatsal ve Performatif Araştırma
Çalışma Alanları:
  • Performatif Sanat Eğitimi
  • Çağdaş Sanat Pratikleri
  • Kültürel Çalışmalar
  • İmge Kuramları ve Analizi

Günümüzde sanat, pek çok disiplini bir araya getirmekle kalmaz, aynı zamanda yeni eleştiri potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayan, disiplinlerarası ilişkisel dinamikleri keşfetmeye yönelik, yeni uygulama, üretim ve araştırma alanlarının ortaya çıkmasında öncü bir rol üstlenmiştir. 20.y.y.’ın başından beri farklı disiplinler arasında kurulan yaratıcı ilişkiler yeni araştırma metotları geliştirmeyi zorunlu kılmıştır. Tasarım YL programının “Sanatsal ve Performatif Araştırma” odak çalışma alanı her alandan öğrencinin edindiği beceri ve bilgi birikimini dönüştürerek çağdaş bir vizyon içinde yaratıcı ve dinamik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar. Çok disiplinli uygulamaların malzeme ve ifade zenginliğini yaratıcı bir ortam olarak deneyimlemek ve yeni sanatsal araştırma yöntemleri geliştirmek ve özgün performatif, eleştirel uygulamalara dönüştürmek bu odaklı çalışma alanının amaçlarındandır.