Odak #1 // Kültürel Miras ve Tasarım
Çalışma Alanları:
  • Somut Olmayan Kültürel Miras
  • Tasarım Tarihi
  • Zanaat-Tasarım Araştırmaları
  • Tasarım Dokümantasyonu

Gündelik hayatımızın içinde varlığını sorgulamadan kullandığımız tüm objelere yüklenen kültürel, sosyal ve ruhani değerler bu ürünler, zaman karşısında bir teste tabi tutulurlar. Birçok tasarım objesi hayatımızdan uzun yıllar önce çıkarken, arkeolojik çalışmalar aracılığı ile günümüzün insanı ile yeniden buluşma olanağı doğar. Bazı objeler ise değişerek de olsa yılların yıpratamadığı ürünler olarak hayatımızdaki varlıklarını sürdürürler. Kültür varlığı niteliğini kazanan taşınabilir objeler, somut olmayan kültürel mirasın yansıdığı zanaat üretimi, tasarım ile kültürel miras korumanın kesiştiği ara yüzleri oluşturur. Yaratıcı endüstriler için temel teşkil eden araştırma ve veriye dayalı tasarıma giden yolda kültürel miras önemli bir eşiktir. Tasarım YL programının “Kültürel Miras ve Tasarım” odak çalışma alanı, özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyadaki gibi zengin kültürel katmanlara sahip bölgelerde derinlemesine incelenmesi gereken bir birikime bir araştırma alanı olarak bakma olanağını sunar. Öğrenciler, bu çok katmanlı kültürel birikim kapsamında ve farklı coğrafyalardaki kültürler arasında karşılaştırmalı araştırma yapma olanağına da sahip olurlar.