Müfredat ve Seçmeli Ders Havuzu

Zorunlu Dersler

DES 503 Sanat-Tasarım Tarih ve Kuramları (3 Kredi)

DES 505 Disiplinlerarası Stüdyo (3 Kredi)

SBE 501 Araştırma Yöntemleri (3 kredi)

SBE 500 Seminer (Kredisiz) Sadece tezli program için zorunludur.

SBE 590 Tez (Kredisiz) Sadece tezli program için zorunludur.

SBE 580 Proje (Kredisiz) Sadece tezsiz program için zorunludur.

 

Seçmeli Dersler

DES 507 Tasarım, Kimlik ve Kültür (3 Kredi)

DES 509 Tasarım-Sanat Atölyesi (3 Kredi)

DES 514 İnsan Odaklı Tasarım (3 Kredi)

DES 516 İmge Kuramları ve Analizi (3 Kredi)

DES 517 Tasarım ve Toplum (3 Kredi)

DES 518 İleri Tasarım Araştırması (3 Kredi)

DES 540 Tasarım Yönetimi (3 Kredi)

DES 542 Tasarlama Metodları ve Süreçleri (3 Kredi)

DES 544 Bilgi Üretim Aracı Olarak Performatif Araştırma (3 Kredi)

DES 512 Tasarımda Ütopya ve Manifestolar (3 Kredi)

 

Tezli Program Toplam 24 Kredi

Tezsiz Program Toplam 30 Kredi