MEZUNLAR

Program 2011-2015 yılları arasında 11’i tezli, 3’ü tezsiz,  toplam 14 mezun vermiştir.

Programda bugüne kadar yürütülen tezler ve konuları:

TASARIM YL PROGRAMI TAMAMLANAN TEZLER

YIL ÖĞRENCİ TEZ BAŞLIĞI TEZ DANIŞMANI
1 2011 DERYA ADIGÜZEL Türkiyedeki İç Mimarlık Eğitiminde Çevresel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr.Ayşen Ciravoğlu/Prof.Dr.Zuhal Ulusoy
2 2012 ECE ALTINBAŞAK İlköğretim Okul Bahçelerinin Çocuklardaki Fiziksel Aktivite Eğilimi Üzerindeki Etkisinin Katılımcı Tasarım Yönetimi İle Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr.Orçun Kepez
3 2012 SELİN GÜRDERE Kamusal Sanatta Farklı Kamusallıklar İstanbuldaki Kamusal Sanat Çalışmaları Üzerinden Bir Okuma Yrd.Doç.Dr.Didem Kılıçkıran
4 2012 VİLDAN ÖZTÜRK Türkiye 'de 1980-2010 Yılları Arasındaki Gazete İlanlarında İmaj Kavramı: Marka Örneği Bağlamında Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.Nur Balkır Kuru
5 2012 IŞIL KARATAŞ Analyzing and Measuring Emotions on Customer Coproduction Process Through Empirical Researh on Ikea Customers in Turkey Yrd.Doç.Dr.Ayşe Coşkun Orlandi
6 2012 ESER DÜZCAN Türkiye'deki güncel konut araştırmalarında "Ev" olgusu Yrd.Doç.Dr.Didem Kılıçkıran
7 2013 MÜJDE BAYRAKTAR Günümüz Sanat yapıtlarında Ütopik Stratejiler: Andrea Zittel, Suprflex ve Ai Weiwei Üzerine Bir İnceleme Doç.Dr.İnci Eviner
8 2013 CEREN ACUN Çağdaş Sanatta Kimlik İnşası: yapıt ve Eylemsellik Doç.Dr.İnci Eviner
9 2014 IRMA ZMIRIC Unsetting The Standards of Female Beauty: An Examination of Contemporary Images of Women in Advertisement Yrd.Doç.Dr.Eser Selen
10 2014 ALİ KURU Sanat ve Sanat Eğitimi Anlayışını Etkileyen Bilgi Teorileri ve Politikaları Doç.Dr.İnci Eviner
11 2015 DUYGU KARAKEÇİLİ Gezi Parkı Eylemleri İle Birlikte Maçka Demokrasi Parkı'nın Kullanım ve Anlam Açısından Dönüşümü Yrd.Doç.Dr.Didem Kılıçkıran
Derya Adıgüzel –2011
"İstanbul Teknik Üniversitesinde almış olduğum İç Mimarlık lisans eğitiminden sonra Kadir Has Üniversitesinde Tasarım Yüksek Lisans eğitimine devam ettim. Tasarım Yüksek Lisansı, hem öğrencileri hem de öğretim üyeleri açısından farklı disiplinlerle etkileşim içinde olmamı sağladı. Bu da tasarım olgusuna farklı açılardan bakmamı, tasarımın çok boyutlu doğasını içselleştirmemi ve farklı disiplinden mezunlarla ortak üretimler yapmama imkan verdi. Eğitimin her aşamasında tasarım sadece ürün olarak değil; kavramsal olarak da ele alınması, daha mezun olmadan ulusal ve uluslararası yayınlar yapmama, farklı alanlarda tasarım yarışmalarına katılmama zemin hazırladı. 2011 yılında programın ilk mezunu olarak ve akademik anlamda birçok disiplinden beslenerek kendi yolumu çizdim. Mezun olmadan İstanbul Kültür Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladım. Mezun olduktan sonra da aynı üniversitede Mimarlık Doktora Programına başladım. Doktora çalışmalarıma bir dönem Ku Leuven’de, Architecture Theory and Design araştırma bünyesinde devam ettim ve 2016 yılında doktoramı tamamladım. Araştırmalarıma, tasarım düşüncesi ve eğitimi, iç mimari tasarım, mimarlık ve fenomenoloji alanlarında devam ediyorum."

Ece Altınbaşak –2012

“Peyzaj mimarlığı(tasarım) bölümünü bitirdikten sonra başladığım Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın 2012 mezunlarındanım.  Şu anda Fulbright bursiyeri olarak geldiğim North Carolina State Üniversitesi Tasarım bölümünde doktora yapmakta ve tez yazma aşamasındayım. Doktora tezimde, ortaokulların 21.yy’in değişen eğitim felsefeleri, teknolojileri ve ihtiyaçlarına yönelik daha inovatif bir bicimde nasıl tasarlanabileceğini irdeleyen bir araştırma sürdürmekteyim. North Carolina State Universitesi’nde Lisans ve Lisans ustu derslerde ve çeşitli araştırma projelerinde asistanlık yapmanın yani sıra, ayni zamanda University of North Carolina, Kenan Institute of Private Enterprise’da Economic Development Analyst olarak çalışmakta ve “downtown development”  ve “innovation districts” konuları üzerine araştırma projesi yürütmekteyim.

2009 yılında başladığım Tasarım Yüksek lisans programının kariyerimde oluşturduğu olumlu etkilerin en başında, sunmuş olduğu interdisipliner ve güncel yaklaşımı ile “tasarım” anlayışımı hem kavramsal hem de pratik bağlamda değiştirip beni “tasarımda araştırma” ile tanıştırması gelir. Bu deneyimlerin başında, Sayın Hocam, Yrd. Doç. Dr. Orcun Kepez’in danışmanlığında yürüttüğüm “İlköğretim Okul Bahçelerinin Çocuklardaki Fiziksel Aktivite Eğilimi Üzerindeki Etkisinin Katılımcı Tasarım Yöntemi ile Belirlenmesi” adli tez çalışmam gelmektedir. Doktora surecince ayni zamanda danışmanım Dr. Kepez’in yürüttüğü Avrupa Birliği 7. Çerçeve Marie Curie programında desteklenen DesignHEALS araştırma grubunda tam zamanlı araştırma asistanı olarak çalışma şansı elde etmem, tasarımda araştırmanın önemini ve kapsamını anlamama en büyük etkenlerden bir diğeridir. Uluslararası ve ulusal düzey konferanslarda tez çalışmamın hem on hem de final bulgularını sunmak, program kapsamında edindiğim diğer faydalı deneyimler arasında yer alır. Programdaki son senemde, danışmanımın güçlü teşvik ve desteği ile 2012 yılında Fulbright bursuna başvurmam ve ABD’de doktora yapmaya hak kazanmam ise akademik kariyerimin başında elde ettiğim en önemli aşamalardan biridir. Program suresince almış olduğum tüm derslerin, değerli hocalarımızın ve parçası olduğum dinamik öğrenci ve öğretim kadrosunun şu anda yapmakta olduğum çalışmalara ve edinmiş olduğum vizyona katkıları sonsuzdur. Başta sayın danışmanım olmak üzere, ders aldığım tüm hocalarıma bana kattıkları için tekrar teşekkür ederim.”


Selin Gürdere –2012

" Özel sektörde çalışırken yıllar geçtikçe monoton iş hayatının, birçokları gibi, bende de yarattığı kapana kısılmışlık ve ilerleyememe duygusunu, Kadir Has Üniversitesi Tasarım Yüksek Lisans programına başladığım an üzerimden atabildiğimi hatırlıyorum. Program sayesinde farklı uzmanlıklardan çok değerli hocalarla çalışma imkânı bulmak gerçek anlamda ufkumu genişletmemi sağladı. Programın bence en önemli özelliği olan disiplinlerarası yaklaşımı sayesinde, aldığım derslerle sadece tasarım alanındaki pratik tecrübemi teorik bir alt yapıyla desteklemekle kalmadım, aynı zamanda sinema, kent, mekân, mimarlık, toplumsal cinsiyet, sosyoloji ve sanat gibi farklı alan ve konularda da bilgi sahibi oldum. Üniversitenin sahip olduğu tarihi konumu, sağladığı sosyal ortam ve imkânlar da eğitim aldığım süre boyunca programa keyifle devam etmemi sağladı. Aynı zamanda program hocalarından Yrd. Doç Dr. Orçun Kepez’in Marie Curie destekli ‘“DesignHEALS: Investigating Design Guidelines for Healthy Assisted Living Settings” isimli projesinde çalışma imkânı bularak doktora öncesinde akademik araştırma deneyimi kazanma şansı yakaladım.
Programın disiplinlerarası olmasının getirdiği özgürlükle, lisansımın mühendislikten olmasına rağmen, toplumsal sorunlara olan ilgimden dolayı kamusallık ve kamusal sanat üzerine yüksek lisans tezi yazabildim. Bu ilgimi de, şu an Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde devam etmekte olduğum doktora eğitimimde, ürün ve servis tasarımı alanındaki sosyal tabanlı pratikler odağında eleştirel bir bakış açısıyla devam ettiriyorum. Aynı zamanda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü hocalarından Yrd. Doç. Dr. Aydın Öztoprak ve Yrd. Doç. Dr. Armağan Kuru yürütücülüğündeki TÜBİTAK destekli ‘’Kullanıcı İhtiyaçlarına Göre Akıllı Açık Alan Egzersiz Aletleri Geliştirilmesi, Prototip Üretimi ve Doğrulanması’’ isimli projede tam zamanlı çalışmaya devam ediyorum. Kadir Has Üniversitesi Tasarım Yüksek Lisans bölümü hocalarının da teşvik ve cesaretlendirmeleriyle girdiğim bu akademik yola devam etmeyi planlıyorum.”


Ali Şahan Kuru –2014

“Kadir Has Üniversitesinde 2012/2014 yılları arasında Tasarım programında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Öncelikle belirtmem gerekiyor ki, akademik kariyer hedefinde olan bir öğrencinin üniversite tercihi yaparken göz önüne alması gereken en temel unsur, kariyer hedefleri doğrultusunda kendisini yönlendirecek ve yeni ufuklar kazandırabilecek bir program ve elbette o programın hocaları olmalıdır. Muhakkak ki bir üniversitesin fiziki şartları, sosyal imkanları vb faktörler etkilidir fakat süreci verimli ve daha da önemlisi anlamlı kılan hocalar ve onlardan doğru öğrenciye açılan güdülenme becerisi, vizyon ve bakış kazandırabilme potansiyelidir. Benim, Kadir Has Üniversitesi’nin yüksek lisans programında öğrenim görmeyi istemem, daha sonra derslerine katılma fırsatı yakaladığım hocalarımın konularındaki yetkinliklerine ve aynı yetkinlikleri daimi olarak başka disiplinlerin sınırları arasında sınayarak geliştirebilmelerine olan hayranlık hissim ile başladı. Programın yapısı belirli bir konu üzerinde salt teknik uzmanlık kazandırıp, tabiri caizse iş bölümünde sana düşecek olan payı kapsamaktan çok hem mekanik ve hem de kavramsal düzeneğin nasıl çalıştığına dair bütüncül bir bakış kazandırmayı hedefliyordu. Programda aldığım eğitim bu açıdan sadece öğretici değil, farklı bakabilme ve özgün açılımlar getirebilme konusunda da beni heveslendiren ve ufkumu açan bir süreç oldu.
Mezuniyetimin ardından, zengin, nitelikli ve çok keyifli bulduğum kütüphanesine gitmeye, hocalarımla çeşitli vesilelerle görüşmeye ve fikirlerini almaya devam ediyorum.  Bununla beraber eğitim sürecim boyunca, bienal, trienal gibi uluslar arası çapta etkinliklere katıldım, kişisel ve kolektif olarak ürettiğim işleri paylaşma, sergileme ve yayınlama fırsatını yakaladım. Özellikle okul içinde düzenlenen seminer ve toplantılarda kazandığım deneyimler ve bu toplantılar sayesinde tanıştığım kişiler şüphesiz ki bütün sürecin cabası oldu.
Şimdilerde ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat programında doktora eğitimime devam ediyorum. Çağdaş sanat pratikleri ve sanat tarihi arasında var olduğuna inandığım akademik açıklık konusunda çalışıyorum.”