NEDEN KHAS TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI?

Program, sanat ve tasarım kapsamına giren çeşitli alanlardaki güncel yaklaşımlar doğrultusunda öğrencilere sağlam bir araştırma deneyimi ve kuramsal altyapı kazanarak hem akademik ve hem de profesyonel formasyonlarını geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Bu açık eğitim platformunda öğrenciler daha önceki eğitimlerinde edindikleri bilgi ve becerilerini geniş bir tasarım perspektifinden yola çıkarak yeniden değerlendirme, geliştirme ve tartışma olanağı bulurlar.

Öğrenciler, tasarım disiplini bağlamında edindikleri özgün donanımla ileride yönelecekleri çalışmalar için gerek kavramsal, gerekse pratik kapasitelerini geliştirme olanağına sahip olurlar.

Öğrenciler,  tasarımın çeşitli alanlarla arakesitindeki konulara ve yeni açılımlara yönelme imkânı bulabileceklerdir.

Öğrenciler, İstanbul’un çok katmanlı kültür üretiminin merkezinde yer alan eğitim ortamı aracılığıyla güncel sanat ve tasarım pratiklerinin içinde eğitim alma şansına sahip olurlar.

Öğrenciler, programda görev alan akademisyenlerin aktif olarak yürüttükleri projelerde, sanat ve tasarım pratiklerinin içinde doğrudan yer alma şansına sahip olurlar.