TEMEL YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

İstanbul’un kalbinde bir dünya üniversitesi olma hedefi ile yola çıkan Kadir Has Üniversitesi’nin eğitim-öğretim anlayışı; alanında mükemmel bilgi ve beceriyle donanmış, kendine güvenen, en az bir yabancı dil bilen, sorumluluk sahibi, dünyadaki değişimleri takip eden değil, öngören ve şekillendiren mezunlar yetiştirmektir.

Yabancı Diller Öğretim Koordinatörlüğü, Kadir Has Üniversitesi mezunlarından beklenen, en az bir yabancı dilde yetkinliğin kazandırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlamak üzere Eylül 2010’da kurulmuştur.  Koordinatorlüğe bağlı birimler İngilizce  Hazırlık Okulu, İngilizce Destek Birimi ve Akademik Yazı Merkezi’dir.  Bu birimlerin ortak amacı, Kadir Has Üniversitesi’nin tamamen veya kısmen İngilizce eğitim veren lisans programlarına kayıtlı öğrencilere, üniversitede ve sonrasında gereksinim duyacakları İngilizce iletişim becerilerini kazandırmaktır. Yabancı Diller Öğretim Koordinatörlüğü, bu birimlerin faaliyetlerinin biribirlerini destekleyecek nitelikte ve üniversitenin genel eğitim felsefesiyle uyumlu, bütüncül bir yaklaşımla tasarlanması, planlanması ve uygulanmasından sorumludur.  Yabancı Diller Öğretim Koordinatörlüğü, bağlı birimlerin tüm müfredat/program geliştirme, akademik personel alım ile ölçme ve değerlendirme süreçlerinde anılan ilkelerin gözetilmesini sağlar.