Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğrencileri için Ç.A.P. dersleri

MU 321

Şirketler Muhasebesi

3

FN 401

Uluslararası Finans

3

Toplam kredi

6

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ders programı uyarınca alınacak seçmeli dersler (8 ADET) Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü ders programında yer alan seçmeli derslerin yerine sayılacaktır.

Muhasebe ve Finans Yönetimi ders planında muaf olunan derslerin yerine sayılacak dersler:
Muhasebe ve Finans  Bölüm Dersi Banka.ve Sigortacılık ders planındaki eşdeğeri
MAT 111 Matematik                                     MAT 101 Genel Matematik I                                   
MAT 112 İşletme Matematiği                       MAT 102 Genel Matematik II

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü Öğrencileri için Ç.A.P. dersleri

EK 211

Vergilemeye Giriş

3

MU 311

Maliyet Muhasebesi

3

MU 321

Şirketler Muhasebesi

3

MU 312

Yönetim Muhasebesi

3

MU 304

Bağımsız Denetim

3

FN 411

Yatırım Projelerinin Değerlemesi

3

MU 401

Finansal Kurumlar Muhasebesi

3

FN 402

Finansal Analiz Yöntemleri

3

MU 402

Muhasebe Uygulamaları

3

Toplam kredi

27

ayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü ders programı uyarınca alınacak seçmeli dersler (8 ADET) Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü ders programında yer alan seçmeli derslerin yerine sayılacaktır.

Muhasebe ve Finans Yönetimi ders planında muaf olunan derslerin yerine sayılacak dersler:
Muhasebe ve Finans  Bölüm Dersi U.A Ticaret ve Lojistik ders planındaki eşdeğeri
MAT 111 Matematik                                     MAT 101 Genel Matematik I                                   
MAT 112 İşletme Matematiği                       MAT 102 Genel Matematik II


Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğrencileri için Ç.A.P. dersleri

BYY 101

Bilimsel Yazım Yöntemleri

3

EK 211

Vergilemeye Giriş

3

MU 224

Dönem Sonu İşlemleri

3

MU 210

Muhasebe Standartları

3

MU 311

Maliyet Muhasebesi

3

FN 315

Mali Tablolar Analizi

3

MU 321

Şirketler Muhasebesi

3

MU 312

Yönetim Muhasebesi

3

MU 304

Bağımsız Denetim

3

HU 312

Türk Vergi Sistemi

3

FN 301

Finansal Yönetim

3

FN 411

Yatırım Projelerinin Değerlemesi

3

FN 401

Uluslararası Finans

3

MU 401

Finansal Kurumlar Muhasebesi

3

FN 402

Finansal Analiz Yöntemleri

3

MU 402

Muhasebe Uygulamaları

3

FN 412

Portföy Yönetimi

3

Toplam kredi

51

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ders programı uyarınca alınacak seçmeli dersler (8 ADET) Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü ders programında yer alan seçmeli derslerin yerine sayılacaktır.

Muhasebe ve Finans Yönetimi ders planında muaf olunan derslerin yerine sayılacak dersler:
Muhasebe ve Finans  Bölüm Dersi U.A Ticaret ve Lojistik ders planındaki eşdeğeri
MAT 111 Matematik                                     MAT 101 Genel Matematik I                                   
MAT 112 İşletme Matematiği                       MAT 102 Genel Matematik II