Ediger, V.Ş., 2016, Enerji ve Siyaset: Türkiye-Rusya Enerji İlişkileri, Panorama, 20 (Bahar): 40-46.

Çelikpala, M., 2016, Son Gelişmeler Işığında Türkiye-Rusya İlişkileri, Panorama, 20 (Bahar): 47-49.

Ünver, A., Türkiye, Yaptırımlar Sonrası İran Doğalgazını Kazanabilir mi?, Panorama, 20 (Bahar): 50-51.

“Enerji ve Siyaset” hakkında, KHAS Panorama dergisinin Bahar 2016 20. sayısında özel bir dosya hazırlanmıştır. Dosyada, sırasıyla, Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Prof. Dr. Mitat Çelikpala ve Yrd. Doç. Dr. Akın Ünver’in konuyla ilgili makaleleri yayımlanmıştır. Genel olarak siyaset ve enerji ilişkilerinin ele alındığı dosyada Türkiye’nin esas olarak Rusya ve İran ile olan güncel ilişkileri tarihsel perspektiften incelenmiştir.

Ediger, V.Ş., Berk, İ, Ersoy, M., 2015, “An Assessment of Mining Efficiency in Turkish Lignite Industry”, Resources Policy, 45(3):44-51.
Prof.Dr. Volkan Ş. Ediger’in yürütücülüğüne yaptığı “TKİ ve Kömürün Tarihçesi ile Türkiye Kömür Stratejileri” başlıklı projeden elde edilen verilerle hazırlanan makalede, Türkiye’deki linyit madenciliğinin verimliliği konu edilmektedir. Eylül ayınd abasılan makale sözkonusu proje kapsamında basılan ikinci makaledir.

Yücekaya, A., “Al ya da Öde Kısıtı ve Talep Belirsizliği Altında Kısa Dönem Doğalgaz Alım Taahhüdü Problemi”, 35.Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Konferansı (YAEM’15), 9-11 Eylül 2015, ODTÜ, Ankara, Turkey
9-11 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 35.Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Konferansı’nda, al ya da öde kısıtı ve talep belirsizliği altında kısa dönem doğalgaz alım taahhüdü problemi konusunda bir sunum yapılmıştır.

Çelebi, E., “Elektrik Piyasalarında Üretim/İletim Yatırım Modelleri ile Piyasa Denge Modellerinin Bütünleştirilmesi”, 35.Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Konferansı (YAEM’15), 9-11 Eylül 2015, ODTÜ, Ankara, Turkey
Ana teması “Doğal Kaynakların Yönetiminde Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği” olarak belirlenen YAEM’15’te Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi, “Enerji Politikasının Modellenmesi: Türkiye’den Uygulamalar” davetli oturumunda “Elektrik Piyasalarında Üretim/İletim Yatırım Modelleri ile Piyasa Denge Modellerinin Bütünleştirilmesi” konulu bir bildiri  sunmuştur.

Ediger, V.Ş., “TKİ ve Kömürün Tarihçesi ile Türkiye Kömür Stratejileri”, Ankara, TKİ Yayınları, 497 s., Aralık 2014, Temmuz 2015.
Yaklaşık altı ay içinde iki baskısı yapılan “TKİ ve Kömürün Tarihçesi ile Türkiye Kömür Stratejileri” başlıklı kitap, OOOOOOOO nolu projenin sonuçlarını içermektedir. Ülkemiz kömür endüstrisi ile TKİ’nin tarihsel gelişimi ve stratejileri alanında bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı kitap olan “TKİ ve Kömürün Tarihçesi ile Türkiye Kömür Stratejileri”, toplam 497 sayfadan oluşmakta ve içinde 151 şekil, 38 fotoğraf ve 91 tablo yer almaktadır.

Çelebi, E. ve Fuller, J. D., “Comparison of Four Models of Near Equilibrium for a Centrally Dispatched Pool Market with Nonconvexities”. 27th European Conference On Operations Research (EURO 2015), 12-15 July 2015, Glasgow, UK.
Glasgow, İskoçya’da 12-15 Temmuz’da düzenlenen 27. Avrupa Yöneylem Araştırması Konferansı’nda sunulan bu bildiride, elektrik piyasalarındaki merkezi tevzi problemi tamsayı kısıtlı denge problemi olarak formüle edilmiş ve çeşitli test problemleri için hesaplamalı analizler karşılaştırılmıştır.

Yücekaya, A., “A Black-Scholes approach for the Pricing of Electric Power Options in Turkish Power Market”, IIER 19th International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS’2015), 5-6 June, 2015, St. Petersburg, Russia
Rusya Federasyonu’nun St. Petersburgh şehrinde 5-6 Haziran 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen konferansta elektrik opsiyonlarının fiyatlandırılması için Black ve Scholes modeli kullanımına yönelik bir sunum yapılmış ve makale olarak da basılmıştır.

Fuller, J.D. ve Çelebi, E., 2015. “Four Models of Near Equilibrium for a Centrally Dispatched Pool Market with Nonconvexities”. CORS/INFORMS Joint International Meeting, 14-17 June 2015, Montreal, Canada.
Kanada, Montreal’da 14-17 Haziran’da düzenlenen bu konferansta, elektrik piyasalarındaki merkezi tevzi problemi ele alınmış ve tamsayı kısıtlı denge problemi olarak formüle edilen problemlere dört farklı model ile çözüm önerileri yapılmıştır.

Yücekaya, A., “Evaluating the Energy Resources in Turkey Under Economic Growth and Increasing Energy Demand”, 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS 2015), 7-12 May, 2015, Edirne, Türkiye
7-12 Mayıs 2015 tarihlerinde Edirne’de gerçekleştirilen 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik sempozyumunda ekonomik büyüme ve artan enerji talebi durumunda Türkiye’de enerji kaynaklarının değerlendirilmesi konulu bir sunum yapılmış ve makale olarak da basılmıştır.

Ucal M., “Analysis of Awareness And Climate Change Impact İn Energy Efficiency Of Household Appliances”, 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 7-12 May, 2015, Edirne, Türkiye.
Elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliğinde, iklim değişikliğinin etkileri ve bu değişikliğin farkındalığı üzerine bir sunum yapılmıştır ve bildiri kitabında yer almıştır.

Yücekaya, A., “An Analysis of Coal as an Energy Source: Production and Logistics”, International Conference on Economic and Social Studies (ICESOS’15), 23-24 April, 2015,Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Saraybosna’da 23-24 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomik ve Sosyal Çalışmalar konferansında “bir enerji kaynağı olarak kömür: üretim ve lojistiği” konulu bir sunum yapılmış ve bildiri kitabında yer almıştır.

Ucal M., Oturum 10: Enerjinin Verimli Kullanılması ve Sürdürülebilirlik - Başarılı Örnekler,
CNR Energy Istanbul Conference, 19-21 Mart 2015, İstanbul, Türkiye.

“Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği Farkındalığı ve İklim Değişikliği” başlıklı UNDP projesinin UNDP tarafından başarı hikayesi olarak seçilmesinin ardından proje hakkında bilgi aktarımında bulunarak, başarıyı getiren kriterler ve sürdürülebilirlik üzerine sunum yapılmıştır.