Yayınlar

Berk, İ., Volkan Ş. Ediger, 2018, “A Historical Assessment of Turkey’s Natural Gas Import Vulnerability”, Energy, 145: 540-547.

Dorsman, A., Ediger, V.Ş., Karan, M.B., eds., 2018, Energy Economy, Finance and Geostrategy, Springer Verlag.

Dorsman, A., Ediger, V.Ş., Karan, M.B., 2018, Chapter 1. “Introduction: Energy Economics, Finance, and Geostrategy, in: André Dorsman, Volkan Ş. Ediger, Mehmet Baha Karan, eds., Energy Economics, Finance, and Geostrategy, Springer International Publishing.

Ediger, V.Ş., Berk, İ., 2018, Chapter 13. “Geostrategic Challenges in the Oil and Gas Sectors”, in: André Dorsman, Volkan Ş. Ediger, Mehmet Baha Karan, eds., Energy Economy, Finance and Geostrategy, Springer Verlag.

Ediger, V.Ş., Kirkil, G., Ucali M., Kentmen, Ç., Çelebi, E.,  2018. Turkish Public Preferencesw for Energy, Energy Policy, Baskıda.

Ediger, V.Ş., John V. Bowlus, 2018, “A Farewell to King Coal: Global Power and the Transition to Oil, 1901-17”, The Economic History Review, In Press.

Güler, B., Çelebi, E., Nathwani J., 2018. A ‘Regional Energy Hub’ for Achieving a Low-carbon Energy Transition, Energy Policy, 113: 376-385.

Ibrahim, H. A., Kirkil, G. (2018) "Electricity Demand and Supply Scenario Analysis for Nigeria Using Long Range Energy Alternatives Planning (LEAP)." Journal of Scientific Research and Reports, 19 (2), doi: 10.9734/JSRR/2018/39719

Ucal, M. An, N.  Kurnaz, L., 2018. İklim Değişikliği Sürecinde Ekonomideki Yeni Kavramlar ve Yaklaşımlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (3), 373-402.

An, N., Turp, M. T., Ucal, M., Kurnaz,  M. L., (2017), İklim Değişikliği Sürecinde Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye için Ayrıklaştırma Örneği (s. 143–158), Meltem Ucal (Ed.), İklim Değişikliği ve Yeşil Boyut: Yeşil Ekonomi, Yeşil Büyüme, Eds Bilişim, Aralık, İstanbul.

Çelebi, E., 2017. Generation/Transmission Investment Planning Integrated with Market Equilibrium Models in Electricity Markets, Proceedings of the 14th International European Energy Market Conference, June 06-09, Dresden, Germany, doi:10.1109/EEM.2017.7981873

Ediger, V.Ş., 2017, ““Enerji Jeopolitiğinin Uluslararası İklim Değişikliği Girişimleri Üzerindeki Etkisi”, Uluslararası İlişkiler, 14(54): 45-70.

Ediger, V.Ş.2017, Yüksek Kapasitede İnsan Gücü Yetiştirilmeli!, Enerji ve Maden, Ocak Sayısı, s. 12-15.

Ediger, V.Ş., Durmaz, D., 2017, “Energy in Turkey and Russia’s Roller-Coaster Relationship”, Insight Turkey, 19(1): 135-155.

Fuller, J. D., Çelebi, E., 2017. Alternative Models for Markets with Nonconvexities, European Journal of Operational Research, 261.2: 436-449.

Shaikh, M. A., Kucukvar, M., Onat, N. C., Kirkil, G. (2017) “A Framework for Water Footprint Analysis of National Electricity Production Scenarios.” Energy, 139, 406-421, doi: 10.1016/j.energy.2017.07.124.

Ucal, M (2017), Yeşil Ekonomi Metodolojisi ve Felsefesi: Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma (s. 82-101), Meltem Ucal (Ed.), İklim Değişikliği ve Yeşil Boyut: Yeşil Ekonomi, Yeşil Büyüme, Eds Bilişim, Aralık, İstanbul.

Ucal, M. Günay, S. (2017), Geleneksel Ekonomi ve Yeşil Ekonomi Bakış Açısı Arasındaki Farklılıklar (s.130 – 142), Meltem Ucal (Ed.), İklim Değişikliği ve Yeşil Boyut: Yeşil Ekonomi, Yeşil Büyüme, Eds Bilişim, Aralık, İstanbul.

Ucal, M. (2017), Energy Saving Behaviour of Turkish Women: A Consumer Survey on the use of Home Appliances, Energy & Environment, 28(7), 775-807.

Ucal, M. (2017), Walter Leal Filho, Diana-Mihaela Pociovalisteanu and Abul Quasem Al-Amin (eds): Sustainable economic development: green economy and green growth, Environment, Development and Sustainability, 1-5.

Ucal, M. (2017), Karl W. Steininger, Martin König, Birgit Bednar-Friedl, Lukas Kranzl, Wolfgang Loibl, Franz Prettenthaler (eds): Economic evaluation of climate change impacts development of a cross-sectoral framework and results for Austria, Environment, Development and Sustainability, 1-3.

Berk, İ., Ediger V.Ş., 2016, “Forecasting the Coal Production: Hubbert Curve Application on Turkey's Lignite Fields”, Resources Policy, 50 (December): 193-203.

Bilge, A.H., Kirkil, G., Burak, S., Incegul, M. (2016) “Modeling of Wind Effects on Stratified Flows in Open Channels: A Model for the Istanbul Strait (Bosphorus)” Journal of Physics: Conference Series, 738 (1), 012069.

Çelikpala, M., 2016, Son Gelişmeler Işığında Türkiye-Rusya İlişkileri, Panorama, 20 (Bahar): 47-49.

Ediger, V.Ş., Durmaz, D., 2016, “The New Geopolitical Game in the Caspian Region: Azerbaijan-Turkey Energy Relations”, Turkish Policy Quarterly, 15(2): 131-149.

Ediger, V.Ş., 2016, Enerji ve Siyaset: Türkiye-Rusya Enerji İlişkileri, Panaroma, 20 (Bahar): 40-46.

Ünver, A., 2016, Türkiye, Yaptırımlar Sonrası İran Doğalgazını Kazanabilir mi?, Panorama, 20 (Bahar): 50-51.

Ediger, V.Ş., Berk, İ, Ersoy, M., 2015, “An Assessment of Mining Efficiency in Turkish Lignite Industry”, Resources Policy, 45(3):44-51.

Ediger, V.Ş., 2015, “TKİ ve Kömürün Tarihçesi ile Türkiye Kömür Stratejileri”, Ankara, TKİ Yayınları, 497.

Sunumlar

Massaga, D. J., Kirkil, G., 2018. "Renewable Energy Transition Scenario Analysis for Turkey." 2018 European Geophysical Union (EGU) Meeting.

Çelebi, E., "Integrated Models for Generation/Transmission Investments and Market-Clearing Equilibrium in Electricity Markets" INFORMS Annual Meeting 2017, 22-25 Ekim 2017, Houston, Texas, USA.

Çelebi, E., "Integrated Regional Electricity Planning Models: Generation/Transmission Investments and Market-Clearing Equilibrium", IFORS 2017, 17-21 Temmuz 2017, Quebec City, Canada.

Çelebi, E., "Elektrik Piyasalarında Piyasa-Takas Dengesi ile Bütünleşik İletim/Üretim Yatırım Modelleri ve Çözüm Yöntemleri", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 37. Ulusal Kongresi (YAEM 2017), 05-07 Temmuz 2017, YTÜ, İstanbul, Turkey

Çelebi, E., "A robust optimization approach for integrated transmission/generation investments and market equilibrium models under uncertain wind generation and demand", International Conference Windfarms 2017, 31 Mayıs - 02 Haziran 2017, Madrid, Spain

Kirkil, G., 2017. "Short-term Wind Forecasting at Wind Farms using WRF-LES and Actuator Disk Model." 2017 European Geophysical Union (EGU) Meeting.

Kirkil, G., 2017. "Nested high-resolution atmospheric boundary layer simulations using WRF-LES." 2017 European Geophysical Union (EGU) Meeting.

Çelebi, E., Fuller J. D., "Tam Sayılı Karar Değişkenli Elektrik Piyasaları için Alternatif Modeller", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi (YAEM 2016), 13-15 Temmuz 2016, Yaşar Üniversitesi, İzmir, Turkey

Çelebi, E. "Tam Sayılı Karar Değişkenli Elektrik Piyasaları için Alternatif Modeller", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi (YAEM 2016), 13-15 Temmuz 2016, Yaşar Üniversitesi, İzmir, Turkey

Şentürk, C, Çelebi, E., "Türkiye elektrik sistemi için bölgesel piyasa takas modelleri ve analizi", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi (YAEM 2016), 13-15 Temmuz 2016, Yaşar Üniversitesi, İzmir, Turkey

Uyan, Z., Çelebi, E., "Türkiye Güç Sistemi için Tahmin Hatalarını Hesaba Katan Bir İki-Seviyeli Kapasite Projeksiyon ve Piyasa-Takas Modeli", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi (YAEM 2016), 13-15 Temmuz 2016, Yaşar Üniversitesi, İzmir, Turkey

Çelebi, E., "Integrated Models for Generation/Transmission Investments and Market-Clearing Equilibrium in Electricity Markets", Computational Management Science (CMS) Conference 2016, 31 Mayıs - 02 Haziran 2016, Salamanca, Spain.

Yücekaya, A., “Al ya da Öde Kısıtı ve Talep Belirsizliği Altında Kısa Dönem Doğalgaz Alım Taahhüdü Problemi”, 35.Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Konferansı (YAEM’15), 9-11 Eylül 2015, ODTÜ, Ankara, Turkey

Çelebi, E., “Elektrik Piyasalarında Üretim/İletim Yatırım Modelleri ile Piyasa Denge Modellerinin Bütünleştirilmesi”, 35.Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Konferansı (YAEM’15), 9-11 Eylül 2015, ODTÜ, Ankara, Turkey

Çelebi, E. ve Fuller, J. D., “Comparison of Four Models of Near Equilibrium for a Centrally Dispatched Pool Market with Nonconvexities”. 27th European Conference On Operations Research (EURO 2015), 12-15 July 2015, Glasgow, UK.

Yücekaya, A., “A Black-Scholes approach for the Pricing of Electric Power Options in Turkish Power Market”, IIER 19th International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS’2015), 5-6 June, 2015, St. Petersburg, Russia

Fuller, J.D., Çelebi, E., 2015. “Four Models of Near Equilibrium for a Centrally Dispatched Pool Market with Nonconvexities”. CORS/INFORMS Joint International Meeting, 14-17 June 2015, Montreal, Canada.

Yücekaya, A., “Evaluating the Energy Resources in Turkey Under Economic Growth and Increasing Energy Demand”, 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS 2015), 7-12 May, 2015, Edirne, Türkiye

Ucal M., “Analysis of Awareness And Climate Change Impact İn Energy Efficiency Of Household Appliances”, 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 7-12 May, 2015, Edirne, Türkiye.

Yücekaya, A., “An Analysis of Coal as an Energy Source: Production and Logistics”, International Conference on Economic and Social Studies (ICESOS’15), 23-24 April, 2015,Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Ucal M., Oturum 10: Enerjinin Verimli Kullanılması ve Sürdürülebilirlik - Başarılı Örnekler,
CNR Energy Istanbul Conference, 19-21 Mart 2015, İstanbul, Türkiye.

 

.